Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Objęcie procesem leczenia całej osoby

  Stoimy na stanowisku, że leczymy nie tyle typowe zaburzenia odżywiania u danego pacjenta, i osobę, która cierpi na te zaburzenia. Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie w sposobie, w jaki piszemy o TPB w całej książce. Założenie takie pozwala klinicystom dostrzec w pacjencie niepowtarzalną jednostkę, a nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania motywacji: rozumienie pacjentki i budowanie relacji

  Pacjentki z zaburzeniami odżywiania często doświadczają konfliktu wewnętrznego, kiedy próbują zmienić swoje zachowania. Dzieje się tak dlatego, że objawy zaburzenia zarówno wiążą się z cierpieniem, jak i przynoszą swoiste korzyści (Crisp, 1980; Serpell et al., 1999). Konflikt wewnętrzny może się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy przerwać TPB z powodu zagrożenia zdrowia?

  W ramach TPB należy stworzyć takie warunki, aby pacjentka mogła zmienić zachowania i sposób myślenia, co sprawi, że jakość jej życia ulegnie poprawie. Jeżeli masa ciała stale się zmniejsza, to ważna jest umiejętność rozpoznania sytuacji, w której terapia nie tworzy warunków do wprowadzenia przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście transdiagnostyczne

  Historycznie rzecz ujmując, opis zaburzeń odżywiania jako grupy diagnostycznej rozpoczął się od przedstawienia jadłowstrętu psychicznego (por. Russel, 1970), potem pojawiła się kategoria żarłoczności psychicznej - bulimii (por. Russel, 1979). Jedyna inna kategoria, która zyskała równie dużo uwagi, to...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /4 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania związane z odżywianiem

  Informacje zebrane w trakcie wywiadu wymagają uzupełnienia i weryfikacji za pomocą dzienników odżywiania wprowadzonych już na samym początku TPB. Są w nich opisywane przeszłe i teraźniejsze zachowania - chodzi o ocenę, które z nich ulegają zmianom, a które pozostają niezmienne. Pytamy pacjentkę:

  •...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /3 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pacjent w roli swojego terapeuty

  To zagadnienie różni się od pozostałych, ponieważ przypomina konkretny cel, do którego można dążyć, a postępy tego procesu dają się zmierzyć. Omawiamy go jednak tutaj, ponieważ jest to przewodnia zasada, na której opiera się cały proces leczenia, ważna przez cały czas jego trwania i zapewniająca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /2 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoretyczne podstawy terapii poznawczo-behawioralnej

  Niniejszy rozdział służy prezentacji kluczowych punktów odniesienia, które określają nasze rozumienie TPB. Są to: wykorzystywanie dowodów; koncentracja na osobie, a nie na diagnozie; odpowiednia postawa kliniczna; wątki, jakie często pojawiają się w TPB; jasne sformułowanie przypadku oraz zasadnicza rola...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /3 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płeć gonadalna (jajnik/jądro)

  Pod wpływem programu genetycznego (gen SRY) na wczesnym etapie rozwoju, między 6. a 8. tygodniem życia płodowego, pojawia się jądro płodowe. Brak tej genetycznej determinacji SRY powoduje różnicowanie się bipotencjalnej gonady w kierunku jajnika.

  Gdy jądro płodowe podejmuje czynność hormonalną, mają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzmożone napięcie mięśni

  Występuje, kiedy mięśnie otrzymują więcej bodźców pobudzających niż hamujących, tzn. wtedy, kiedy zmniejsza się hamujący wpływ specyficznych włókien nerwowych lub pewnych struktur ośrodkowego układu nerwowego.

  Ze wzmożonym napięciem mięśni w kończynach spotykamy się najczęściej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologia kory nadnerczy

  Nadnercza w chwili urodzenia ważą przeciętnie u donoszonego noworodka 8-9 g. Aż 80% masy stanowi wewnętrzna warstwa płodowa, która w pierwszym półroczu ulega inwolucji, powodując zmniejszenie się masy nadnerczy o 40-50%.

  Histologicznie i czynnościowo wyróżniamy 3 warstwy kory nadnerczy:

  •    warstwa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 819

  praca w formacie txt

Do góry