Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Guzy ośrodkowego układu nerwowego

  Guzy ośrodkowego układu nerwowego są po białaczkach drugimi co do częstości nowotworami u dzieci. Najczęściej rozpoznaje się je pomiędzy 2 a 3 oraz 5 a 10 rż.

  Ze względu na umiejscowienie guzy o.u.n. dzieli się na guzy wewnątrz-czaszkowe i guzy rdzenia kręgowego. Z kolei guzy wewnątrzczaszkowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /4 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości

  Niedokrwistość to stan chorobowy, który charakteryzuje się obniżonym stężeniem hemoglobiny i/lub obniżoną liczbą erytrocytów we krwi w odniesieniu do wartości uznanych za prawidłowe w danym okresie wieku rozwojo-

  Podział niedokrwistości. Niedokrwistości występujące u dzieci można podzielić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /21 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerczak zarodkowy (guz Wilmsa)

  Jest to drugi co do częstości, po guzach o.u.n., guz lity i najczęstszy nowotwór złośliwy nerek u dzieci. Około 20% zachorowań ma miejsce w 1 rż, i aż 90% do 7 rż. W 5-10% zachorowań guz jest obustronny. Guzowi Wilmsa w ok. 15% towarzyszą zaburzenia somatyczne, takie jak wady układu moczowo-płciowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skaza krwotoczna małopłytkowa

  Skaza krwotoczna małopłytkowa charakteryzuje się obecnością mniej lub bardziej licznych drobnych wybroczyn w skórze, z tendencją do tworzenia się wylewów w obrębie śluzówek jamy ustnej i spojówek oraz skłonnością do si-niaczenia. Mogą wystąpić krwawienia z nosa i71ub z dziąseł oraz groźne dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwotne nowotwory złośliwe kości

  Spośród pierwotnych nowotworów złośliwych kości u dzieci i młodzieży najczęściej występują mięsak kostny (ang. osteosarcoma, OS) oraz mięsak Ewinga (ang. Ewing sarcoma, ES). Ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy kości wzrasta wraz z wiekiem, osiągając szczyt w wieku młodzieńczym, co powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /4 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia

  Zaburzenia rytmu serca stanowią coraz większy problem w kardiologii dziecięcej. W Europie rocznie przybywa ok. 5000 dzieci z zaburzeniami rytmu serca.

  Metody diagnostyczne

  W wywiadach od rodziców lub pacjenta zwraca uwagę występowanie: uczucia niemiarowej czynności serca lub bólu w klatce piersiowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /5 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mukowiscydoza

  Mukowiscydoza (cystic fibrosis) choroba uwarunkowana genetycznie, mo- " nogenowo, dziedziczy się autosomalnie recesywnie. Jej przyczyną są mutacje genu CFTR. (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), odpowiedzialne za nieprawidłową funkcję przezbłonowego transportu jonów, co w konsekwencji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /5 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komorowe zaburzenia rytmu

  Są to przedwczesne pobudzenia dodatkowe powstające w komorach, charakteryzujące się innym ukształtowaniem zespołów QRS niż rytmu podstawowego. Nie ma załamka P przed zespołem QRS, a załamki T i odcinek ST są odwrócone w stosunku do zespołów QRS (ryc. 14.7). Dodatkowe pobudzenia komorowe mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół wydłużonego QT

  Jest to, jak wynika z nazwy, patologia nie tylko zapisu EKG (ryc. 14.8), lecz przede wszystkim zespół objawów o znaczeniu klinicznym, polegających na predyspozycji do występowania wielokształtnego częstoskurczu komorowego, migotania komór i nagłej śmierci sercowej. Zespól wydłużonego QT może być wrodzony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie osierdzia

  Przyczyną zapalenia osierdzia mogą być wirusy, bakterie, grzyby, gruźlica, choroby tkanki łącznej, gorączka reumatyczna, choroba nowotworowa, operacje kardiochirurgiczne. Niekiedy etiologia zapalenia osierdzia jest nieznana.

  Objawami klinicznymi, zależnymi od ilości i narastania płynu w worku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 775

  praca w formacie txt

Do góry