Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zaangażowanie klinicysty i pacjentki

  Geller (2005) zwróciła uwagę na jeszcze jeden, trzeci czynnik, którego znaczenie trzeba sobie uświadomić: różnicę w stopniu zaangażowania w terapię ze strony klinicysty i pacjentki. Na przykład, jeżeli to klinicysta jest bardziej zaangażowany w terapię niż pacjentka i pomimo wspólnego celu każde z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrozumienie sytuacji pacjentki

  Niektóre objawy zaburzeń odżywiania określane sąjako egosyntoniczne, co oznacza, że pacjentka postrzega dane zachowania jako akceptowalne i spójne z jej własnymi przekonaniami na swój temat. Na wczesnych etapach procesu tracenia na wadze pacjentki odczuwają dumę i siłę z powodu utraty masy ciała. Często...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /4 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiar masy ciała i wzrostu pacjentki

  Dokładny pomiar masy ciała i wzrostu pacjentki jest kluczowy dla prawidłowego wyliczenia wskaźnika masy ciała (BMI = waga [kg]/wzrost2 [m2]). Część pacjentek odmawia ważenia, więc musimy im wyjaśnić, że pomiary masy ciała i wzrostu sąbezwzględnie konieczne (zob. niżej). Wyjaśniamy pacjentce, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /3 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca nad sztywnością myślenia

  Innym wątkiem leżącym u podstaw TPB jest potrzeba ucieczki od sztywnego myślenia w czarno-białych kategoriach. Wszystkie myśli, uczucia i zachowania można ujmować jako lokujące się na kontinuum. Idea ta odzwierciedla założenie, że nasze doświadczenia mają różny stopień intensywności. Problemy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /2 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postrzeganie własnego ciała

  Mierzymy zaburzenia w postrzeganiu własnego ciała, używając kilku metod, zależnie od okoliczności. Można po prostu spytać, jak pacjentka widzi siebie w lustrze i czy inni widzą tam to samo co ona. Możemy zwrócić uwagę pacjentki na BMI i sprawdzić, czy jest ono zgodne z tym, jak postrzega ona siebie na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /2 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie eksperymentów behawioralnych

  W niniejszej pracy podkreślamy znaczenie integrowania poznawczych i behawioralnych elementów TPB stosowanej w przypadku zaburzeń odżywiania. Zgadzamy się z poglądem (popartym wieloma dowodami empirycznymi), że zaburzenia te charakteryzują się specyficznymi przekonaniami na temat jedzenia, masy ciała i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie z pacjentką odmawiającą ważenia

  Dwa elementy TPB zaburzeń odżywiania nie podlegają negocjacjom i klinicysta musi jasno zdawać sobie sprawę z tego, dlaczego w tych sprawach nie może ustąpić. Tak jak w przypadku wszystkich niepodlegających negocjacjom kwestii, konieczna jest ich przejrzystość oraz dokładne wyjaśnienie pacjentce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas trwania leczenia. Kiedy oczekiwać zmian?

  Zmiana w TPB jest czymś tak samo indywidualnym jak problemy i trudności, z którymi boryka się pacjent. Odpowiednio do tego powinien być zaplanowany czas trwania terapii. Ponieważ chcemy, aby pacjent sam stał się swoim terapeutą ustalenie określonej liczby sesji jest szczególnie istotne. Sprawia to bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /4 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie pacjentki do leczenia

  Ważnym elementem wczesnych stadiów leczenia jest przygotowanie pacjentki na to, co ją czeka. Nie udzielając jej odpowiednich informacji, pozbawiamy ją możliwości podjęcia świadomej decyzji odnośnie do rozpoczęcia terapii. Dlatego, jeszcze zanim dojdzie do spotkania z pacjentką, przekazujemy na piśmie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /5 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany masy ciała w ostatnim czasie

  Jak zaznaczono wcześniej, zmiany masy ciała w ostatnim okresie mogą być ważnym sygnałem ryzyka zdrowotnego. Stały spadek wagi o kilogram lub więcej w ciągu

  ostatnich trzech tygodni stanowi poważne zagrożenie, zwłaszcza gdy pacjentka już ma niedowagę. Taki wskaźnik utraty masy ciała świadczy o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /02.06.2014 Znaków /3 574

  praca w formacie txt

Do góry