Inne /27 417 prac/

  • Ocena brak

    DŻUMA (łac. pestis)

    Zakaźna choroba bakteryjna gryzoni i drobnych ssaków. Wywoływana przez gram(-) pałeczki Yersinia pestis z rodziny Enterobacteriacae. Występuje w trzech postaciach: dymieniczej, septycznej i płucnej. Przenoszona (również na człowieka) przez pchły pasożytujące na zakażonych osobnikach. Nieleczona...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 952

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DZIEWORÓDZTWO, partenogeneza

    Odmiana rozmnażania płciowego, w którym z nieza-ptodnionego jaja rozwija się w pełni funkcjonalny organizm, zdolny do produkcji żeńskich komórek jajowych. U roślin tego typu rozmnażanie określa się jako apomiksję zwierząt partenogeneza występuje u wrotków, nicieni, niektórych skorupiaków i owadów...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /5 674

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DZIOBAK

    Przedstawiciel gromady stekowców (ssaki). Żyje w krainie australijskiej w środowisku przybrzeżnym jezior i rzek. Jest ssakiem jajorodnym. Jego młode zlizują mleko z pól mlecznych na brzuchu matki (brak sutków).

    >

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /484

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DZIEDZICZENIE

    Przekazywanie informacji genetycznej pomiędzy pokoleniami. Jest jedną z podstawowych cech charakteryzujących żywe organizmy, umożliwiającą zachodzenie ewolucji, a w konsekwencji rozwój i różnicowanie świata żywego. Przekazywana informacja zawarta jest w genach, stanowiących genotyp osobnika, który w...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /4 235

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DWUWARSTWOWCE

    Prymitywne zwierzęta, u których nie wykształca się trzeci listek zarodkowy - mezoderma. Do tej grupy należą gąbki, beztkankowce oraz najprostsze tkankowce - parzydełkowce (jamochłony). Ciało ich ma symetrię promienistą, jama ciała odpowiada blastocelowi, a ściany ciała utworzone są z dwóch warstw...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /407

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DUR BRZUSZNY (tyfus brzuszny, typhus abdominalis)

    Ostra, ogólnoustrojowa choroba bakteryjna, wywoływana gram (-) pałeczkami Salmonella typhl, które umiejscawiają się w jelicie cienkim, a następnie wnikają do układu chłonnego.

    Do zakażenia dochodzi przez spożycie skażonego mleka, wody i żywności lub przez bezpośredni kontakt z chonym. Objawy...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 297

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DYFUZJA

    Samorzutne przemieszczanie się cząsteczek substancji zgodne z gradientem stężeń, tzn. z miejsca, gdzie występuje ona w większym stężeniu, do miejsca, gdzie jest jej mniej (np. dyfuzja cząsteczek sacharozy w wodzie). Szczególną postacią dyfuzji jest osmoza - przenikanie przez błonę...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /844

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DWUDYSZNE (Dipnoi, Dipneusta)

    Jedna z grup ryb mięśniopłetwych, których największe rozpowszechnienie przypada na okres dewonu, około 300 min lat temu. Do dzisiaj przeżyło zale- -dwie 6 gatunków z trzech rodzajów: prapłetwiec, prapłaziec i rogoząb. Ryby dwudyszne charakteryzują się przystosowaniami, umożliwiającymi przeżycie...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /5 245

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DYFTERYT, błonica

    Bakteryjna choroba zakaźna, przeważnie wieku dziecięcego, przenoszona drogą kropelkową. Wywoływana przez gram(-) pałeczki maczugowca błonicy (łac. Corynebacte-rium diphtheriae) z rodziny Coryrebacteriace. Spotykana często na terenie krajów o obniżonym standardzie sanitarnym (na terenie bytego ZSRR...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 648

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    DWULETNIE ROŚLINY

    Rośliny, które w piewszym roku swojego rozwoju wykształcają pęd z gęsto, zwykle rozetowato osadzonymi liśćmi. Gromadzą materiały zapasowe w liściach lub korzeniach, w tej postaci zimują i dopiero następnego roku zakwitają. Po wydaniu nasion obumierają, Do dwuletnich roślin należą np. marchew...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /337

    praca w formacie txt

Do góry