Inne /27 417 prac/

  • Ocena brak

    FIBRYLE

    1.    W znaczeniu ogólnym, włókienkowate struktury komórki,

    2.    Najcieńsze włókna mięśnia (miofibryle) lub nerwu (neurofibryle),

    3.    Podstruktury ścian komórkowych u roślin (mi-krofibryle celulozy).

    4.    Potoczne określenie włókien...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /358

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    FENYLOALANINA (Phe, F)

    Jeden z aminokwasów, podstawowych jednostek strukturalnych białek. Jest aminokwasem obojętnym (jej łańcuch boczny nie posiada ładunku) o charakterze silnie hydrofobowym (nie rozpuszczalnym w wodzie i wykazującym tendencję do unikania kontaktu z wodą). Fenyloalanina jest jednym z aminokwasów...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 153

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    FIBRYNA

    Nierozpuszczalne w osoczu krwi białko będące głównym składnikiem skrze (czynnik krzepnięcia krwi). W trakcie procesu krzepnięcia krwi powstaje ona w skutek pr: kształcenia rozpuszczonego w osoczu fibrynonu (prekursora fibryny), przy udziale trombiny (t że czynnika krzepnięcia) białka należącego do...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /608

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    FENYLOKETONURIA

    Choroba genetyczna zaliczana do bloków metabolicznych szlaków przemian aminokwasów.

    Przyczyną tego schorzenia jest mutacja w genie hydroksylazy fenyloaninowej enzymu prowadzącego przemianę fenyloalaniny do tyrozyny i powstanie jego nieaktywnej formy, a tym samym zablokowanie przemiany. Prowadzi to do...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /875

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    FIBRYNOGEN

    Rozpuszczalne białko osocza krwi zaangażowane w proces krzepnięcia krwi (jeden z czynników krzepnięcia). Po aktywacji kaskady krzepnięcia krwi, w wyniku uszkodzenia naczyń krwionośnych, w końcowym jej etapie, fibry-nogen jest przekształcany (w wyniku cięcia proteolitycznego, przez enzym trombinę) do...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /654

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    FERMENTACJA

    Proces rozkładu materii organicznej, najczęściej cukrów prostych jak glukoza, w warunkach beztlenowych, w wyniku którego powstają prostsze związki organiczne, mogące być dalej utlenianie. Wskutek niecałkowitego utleniania materii organicznej proces fermentacji jest źródłem niewielkiej ilości energii...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 121

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    FAUNA

    Ogół gatunków zwierzęcych występujących współcześnie na Ziemi. Powszechnie używa się też formy: fauna ptaków Polski w znaczeniu: ogół ptaków zamieszkujących Polskę.

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /220

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    FIKOBILINY

    Liczna grupa niebieskich i czerwonych barwników pomocniczych, występujących w chromatoforach (prymitywnym odpowiedniku chloroplastów) sinic i krasnorostów. Chemicznie fikobiliny zbudowane są z czterech pierścieni piro-lowych tworzących liniowy układ i w przeciwieństwie do chlorofili i karotenoidów, są...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 310

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    FEROMONY

    Grupa związków chemicznych, odgrywająca istotną rolę w komunikowaniu się zwierząt, należących do tego samego gatunku. Feromony są z reguły złożone ze stosunkowo prostych składników organicznych, co nie wymaga zbyt wielkich nakładów energetycznych. Osobniki tego samego gatunku wyposażone są w...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 422

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    FELLODERMA

    Wtórna tkanka miękiszowa powstająca w łodydze i w korzeniu w wyniku podziałów miazgi korkotwórczej (fellogenu) po jej stronie wewnętrznej. Felloderma różni się od głębiej leżących tkanek miękiszowych pochodzeniem i promienistym układem komórek, Występuje u roślin przyrastających na...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /347

    praca w formacie txt

Do góry