Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mit 2: Mogę nauczyć się kontroli jedzenia poprzez stosowanie restrykcji

  Pacjentki często mówią o tym, jak ważne jest uzyskanie kontroli nad odżywianiem. Mylą się jednak, wierząc, że skrajne restrykcje mogą im pomóc w jej uzyskaniu. Wychodząc od sposobu rozumienia przez pacjentki konsekwencji wygłodzenia, można je zapytać, jak odczuły ograniczanie ilości przyjmowanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola ważenia w przyszłości

  Należy zastanowić się nad rolą i sensem ważenia we wszystkich stadiach terapii. Szczególne znaczenie ma tutaj reguła stawania się swoim własnym terapeutą. Na początku terapii wiele pacjentek będzie rozdartych między postawą ekstremalnego unikania ważenia i poznania swojej masy ciała a nadmiernym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /3 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak efektywnie stosować psychoedukację?

  Psychoedukacja powinna być stosowana w nieoceniający, pełen szacunku sposób i winna stanowić odpowiedź na konkretne pytania czy dylematy pacjentki. Nie powinno się zdarzać, że klinicysta stara się zrealizować listę pewnych standardowych kwestii, zanim przejdzie do głębszych procesów psychologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Internet jako źródło informacji psychoedukacyjnych

  Jak już wcześniej zaznaczyliśmy, w niniejszej książce staramy się przedstawić przegląd z zakresu literatury poruszającej tematy psychoedukacyjne. Mogą jednak pojawić się sytuacje, w których materiały przygotowane w postaci arkuszy okażą się niewystarczające i nie zaspokoją potrzeb ani klinicysty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa pacjentki wobec klinicysty

  W niektórych przypadkach klinicysta może mieć trudności z nawiązaniem relacji terapeutycznej z pacjentką z cechami aleksytymii lub osobą, która stosuj e pierwotne unikanie emocji jako ogólną strategię w kontaktach z innymi. Terapeuta może odbierać takie pacjentki jako chłodne, trzymające innych na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnianie znaczenia pracy domowej

  Na wczesnych etapach terapii klinicysta powinien wyjaśnić pacjentce, że prace domowe nie są fakultatywnym dodatkiem do terapii, ale stanowią jeden z jej centralnych elementów; służą temu, aby pacjentka mogła stać się swoim własnym terapeutą. Z badań wynika, że pacjentki, które odrabiająprace domowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele poznawczo-behawioraine użyteczne podczas konstruowania sformułowania przypadku

  Istnieje kilka różnych modeli poznawczo-behawioralnych, które mogą być stosowane w terapii zaburzeń odżywiania (por. Cooper et al., 2004; Fairbum et al., 1999, 2003; Waller et al., 2005). Nowsze modele koncentrująsię na funkcji zaburzeń odżywiania, polegającej na regulacji emocjonalnej i są, ogólnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagrywanie i odsłuchiwanie sesji w ramach pracy domowej

  Nagrywanie sesji jest spójne z przejrzystym charakterem TPB, ale spełnia jeszcze dwie funkcje - wspomaga pamięć oraz daje możliwość ponownego przeglądu oraz refleksji nad tym, co zostało omówione w czasie sesji. Zawsze prosimy pacjentki, żeby przynosiły kasetę, na której będziemy nagrywać poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transdiagnostyczna konceptualizacja przypadku

  Dbając o to, aby sformułowanie przypadku było zgodne z założeniami co do trafności schematów diagnostycznych, większość przypadków udaje się lepiej zrozumieć, kiedy pojmujemy kluczowe zachowania, myśli i emocje. Takie podejście znajduje częściowe odzwierciedlenie w modelu Fairbuma i wsp. (2003)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radzenie sobie z kwestiami związanymi z odżywianiem: zachować spokój

  Odpowiedzialność za doradzanie w kwestiach dietetycznych spoczywa na klinicyście, i podobnie jak w przypadku ważenia pacjentki. Wielu specjalistów zajmujących się tymi zaburzeniami nie ma odpowiedniego przygotowania z zakresu żywienia (Cordery :J} i Waller, 2006) i często zdarza się, że pacjentki mają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 566

  praca w formacie txt

Do góry