Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mit 7: Tłuszcze i węglowodany sprawiają, że ludzie tyją, dlatego należy ich unikać

  Ponieważ większość trafiających na terapię osób z zaburzeniami odżywiania poświęciła dużo czasu i energii kontrolowaniu masy własnego ciała, maj ą one zazwyczaj dużą wiedzę na temat najnowszych metod odchudzania. Diety te zwykle koncentrują się na jednym lub kilku spośród podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda strzałki w dół

  W ramach modelu poznawczo-behawioralnego zaMada się, że istnieją, trzy poziomy myśli: myśli automatyczne, założenia i przekonania rdzenne. Różnią się one od siebie ze względu na specyfikę, warunki zaistnienia i atrybucję. Myśli automatyczne raczej sąsytuacyjne. Założenia mają charakter warunkowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omawianie z pacjentką zapisów w dzienniku

  Tak jak w przypadku wszystkich innych typów prac domowych, istotne jest, aby omawiać treść dziennika z pacjentką. Będzie to źródłem nie tylko ważnych informacji, ale również wzmocni jej świadomość tego, jakie znaczenie terapeuta przypisuje prowadzeniu dziennika. Prawdopodobnie pacjentka włożyła spory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /3 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Restrukturyzacja poznawcza

  Dialog sokratejski i metoda strzałki w dół - techniki opisane w poprzednich rozdziałach - są zasadniczo ukierunkowane na dotarcie do zniekształconych treści poznawczych, począwszy od negatywnych myśli automatycznych po przekonania rdzenne. Techniki przedstawione w tym i następnych rozdziałach służą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienniki odżywiania: ograniczenia metody

  Mimo że dziennik odżywiania jest nieocenionym narzędziem zyskania wglądu w stosunek pacjentki do jedzenia, istnieją pewne ograniczenia w jego stosowaniu. Wprawdzie może on nam dać ogólny obraz sposobu jej odżywiania, nie będzie jednak źródłem dokładnej informacji o odżywczej wartości spożywanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /3 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola ważenia w terapii poznawczo-behawioralnej

  Klinicysta powinien ważyć pacjentkę — jeąt to konieczne zarówno dla monitorowania jej fizycznego bezpieczeństwa, jak i ze względu na zasady pracy w orientacji poznawczo--behawioralnej. Cotygodniowe ważenie jest kluczowym elementem TPB zaburzeń odżywiania. Pozwala ono pacjentce i terapeucie bezpośrednio...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /4 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczne konsekwencje wygłodzenia

  Keys wraz z zespołem badał konsekwencje wygłodzenia u ludzi już w latach 50. (Gamer i Garfinkel, 1997). Przeprowadził eksperyment na 36 mężczyznach -zdrowych zarówno pod względem psychologicznym, jak i fizycznym. Przez pierwsze trzy miesiące badania uczestników proszono o to, żeby jedli normalnie - w tym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /5 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wprowadzenie twierdzenia dotyczącego genetycznej determinacji masy ciała

  W związku z eksperymentami dotyczącymi ważenia warto wyjaśnić pacjentce, że znaczna ilość dowodów wskazuje, że na naszą wagę wpływ majągeny. Jak wynika z badań, jej minimalny poziom nie ulega większym zmianom na przestrzeni dłuższego czasu (Fairbum, 2004). Hipotezę tę nazywa się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykorzystanie wykresów zmian zapotrzebowania energetycznego w celu ułatwienia pacjentce zrozumienia zapotrzebowania na energię

  Drugą z kluczowych strategii psychoedukacyjnych, która ma pomóc pacjentkom zrozumieć sposób funkcjonowania ich ciała, jest tzw. wykres zmian zapotrzebowania energetycznego. Pacjentka opracowuje ten graf we współpracy z klinicystą, co ułatwia jej wprowadzenie zmian do zachowania. Zazwyczaj wprowadzamy grafy na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /3 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moja waga zwiększy sie w sposób niekontrolowany: jak pracować nad tym przekonaniem?

  Czynnikiem często powstrzymującym pacjentki przed eksperymentowaniem ze zdrowym jedzeniem jest przekonanie, że wynikiem tych prób będzie niekontrolowany wzrost masy ciała. Zadaniem klinicysty jest pomoc w zmierzeniu się z dowodami potwierdzającymi to przekonanie i kwestionowanie ich. Po pierwsze, trzeba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 781

  praca w formacie txt

Do góry