Inne /27 417 prac/

  • Ocena brak

    KORA MÓZGOWA

    Część mózgu -» kręgowców, zbudowana z istoty szarej, leżącej na powierzchni obu półkul mózgowych. Ze względu na pojawienie się w rozwoju filogenetycznym, rozróżniamy korę dawną, korę starą i korę nową, strukturę najsilniej rozwiniętą, a występującą jedynie u ssaków. Pierwsze neurony...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /4 522

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KONWERGENCJA, ewolucja zbieżna

    Występowanie zbieżnych cech u organizmów należących do odległych grup systematycznych, lecz zamieszkujących takie same środowisko. Przykładem konwergencji jest opływowy kształt kręgowców wodnych - ryby, wymarły ichtiozaur, wieloryb, delfin lub białe zabarwienie zwierząt polarnych.

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /313

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KOŃCZYNY

    Wystające części ciała kręgowców służące do poruszania się. U większości zwierząt występują dwie pary kończyn: przednie (na ogół słabsze, służące do podpierania się) i tylne (mocniejsze, popychające ciało do przodu). Ryby posiadają płetwy jako narzędzie lokomocji, Z parzystych płetw...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 114

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KOPULACJA, akt płciowy, spółkowanie

    W przypadku zwierząt wielokomórkowych jest to bezpośredni kontakt dwóch osobników różnych płci lub hermafrodytycznych, umożliwiający przekazanie -» nasienia do dróg rodnych samicy. Wprowadzenie nasienia umożliwiają różnie wykształcone narządy kopulacyjne.

    U wielu zwierząt kopulację poprzedzają...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 486

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KONSUMENCI

    Organizmy odżywiające się gotową materią organiczną. Uzyskują ją, zjadając inne organizmy. W łańcuchach troficznych wyróżniamy konsumentów I, II i 'wyższych rzędów. Konsumenci I rzędu to rośiinożercy, np. zając, stonka, krowa; konsumenci li rzędu to drapieżcy odżywiający się...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /463

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KONIUGACJA

    Proces polegający na bezpośrednim przekazaniu informacji genetycznej, w postaci DNA, z jednej komórki bakteryjnej- do drugiej poprzez mostek cytoplazmatyczny, zwany czasami mostkiem koniugacyjnym, który utworzony jest z licznych białek. Tworzenie mostka koniu-gacyjnego jest uwarunkowane występowaniem...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /4 380

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KONKURENCJA

    Typ interakcji międzygatunkowej negatywnej polegający na współzawodniczeniu o taki sam czynnik środowiskowy (pokarm, światło, przestrzeń). Konkurencja jest tym ostrzejsza, im dwa gatunki są bliżej spokrewnione i mają bardziej podobne wymagania życiowe. Np. wypieranie szczura śniadego przez szczura...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /464

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KONSERWANTY (środki konserwujące)

    Substancje chemiczne przedłużające przydatność do spożycia lub użycia określonych produktów spożywczych (dodatki do żywności, por. benzoesan sodu), kosmetycznych lub innych produktów chemicznych.

    Przeciwutleniacze lub antybiotyki hamujące rozwój drobnoustrojów/ (grzybów i bakterii), określane...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /748

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KOMPLEMENTARNOŚĆ

    Tworzenie wiązań wodorowych pomiędzy poszczególnymi zasadami azotowymi w dwuniciowym DNA i RNA. Komplementarnymi zasadami są: A i T/U jak również C i G. pomiędzy A i T/U występują dwa wiązania wodorowe, zaś pomiędzy C i G trzy wiązania wodorowe.

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /274

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KOMÓRKI PARZYDEŁKOWE

    Występują u parzydełkowców, zwłaszcza na ramionach i wokół otworu gębowego. Są to struktury obronne, z których po podrażnieniu wyrzucana jest nic. W zależności od rodzaju komórek, nici działają w odmienny sposób. U penetrantów cienka i sztywna nić przebija ofiarę i działa paraliżująi U...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /576

    praca w formacie txt

Do góry