Inne /27 417 prac/

  • Ocena brak

    Zespół zaburzeń oddychania

    Pierwotną przyczyną zespołu zaburzeń oddychania jest niedobór lub brak surfaktantu, czyli substancji aktywnych napięciowo, które umożliwiają utrzymanie napowietrzenia pęcherzyków płucnych. W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się znaczne zmniejszenie umieralności z powodu zespołu zaburzeń...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /1 911

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Fizjologiczny spadek masy ciała

    W pierwszych 3-5 dobach życia noworodka następuje ubytek jego masy ciała, który jest objawem fizjologicznym. Zjawisko występuje u wszystkich zdrowych noworodków. W warunkach prawidłowych utrata masy ciała nie przekracza 5-10% masy urodzeniowej ciała, np. noworodek, który ważył po porodzie 3400 g, może...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /1 739

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Praca z rodziną

    Perspektywa systemowa może być pomocna w każdym podejściu terapeutycznym, ponieważ nie można postrzegać młodych ludzi w oderwaniu od środowiska, w którym funkcjonują. Z tego względu praca z młodzieżą w jakimkolwiek modelu terapeutycznym oznacza, że należy również wziąć pod uwagę pracę z...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /3 142

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Co nie jest powrotem do zdrowia - rozpoznawanie pozornego zdrowienia

    Choć mówimy o powrocie do zdrowia jako procesie, to jednak ma on swoje zakończenie. Czasem jednak pacjentka może spełniać tylko część z wymienionych wyżej kryteriów. Jak więc odróżnić osoby, które dokonują „ucieczki w zdrowie”, od tych, które nie skorzystały z terapii?

    Ogólnie rzecz biorąc, osoba...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 170

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Proces leczenia z perspektywy pacjentki

    Uważamy, że ogromne znaczenie ma sposób postrzegania przez pacjentkę procesr powrotu do zdrowia, dlatego należy poświęcić czas na zgłębienie tego, jak silona odnosi do poczynionych przez siebie postępów i czy odczuwa lęki związane z zakończeniem terapii. Naszym zdaniem, niektóre pacjentki potrafią...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 788

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Przyjaźnie i rówieśnicy

    Klinicysta powinien przyjrzeć się przyjaźniom pacjenta. Rozmowa o rówieśnikach i kręgach towarzyskich jest ważna nie tylko dlatego, że pomaga w zrozumieniu wpływów i postaw, w otoczeniu których żyje dana osoba (np. postawy wobec sylwetki i masy ciała), lecz również pokazuje, w jaki sposób relacje te...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 644

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Przybieranie na wadze i otyłość

    Podczas pracy z pacjentkami otyłymi często oczekuje się, że schudną one w czasie terapii lub po jej zakończeniu. Jeżeli tak się nie dzieje, łatwo jest wpaść w pułapkę i uznać, że terapia się nie powiodła, a pacjentka nie wyzdrowiała. Tymczasem wytyczne NICE, dotyczące leczenia osób z zaburzeniami...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /3 393

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Motywacja: młoda osoba i jej rodzina

    Tak jak w przypadku każdej pracy terapeutycznej podejmowanej z młodymi ludźmi, konieczne jest rozważenie, czyja motywacja doprowadziła do skierowania na terapię i udziału w niej. Młoda osoba zazwyczaj nie poszukuje pomocy sama, lecz często zostaje przyprowadzona do placówki przez zaniepokojonego...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 798

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zakończenie: terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania

    Jesteśmy przekonam co do zasadniczego znaczenia dobrej oceny klinicznej i sformułowania w planowaniu i ustalaniu celów leczenia oraz właściwego zastosowania umiejętności terapeutycznych. Trzeba jednak stanowczo podkreślić, że kluczem do skutecznego i elastycznego leczenia danej osoby jest przyjęcie...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 877

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zmiana poznawczo-behawioralna

    TPB może być realizowana, kiedy dziecko lub młoda osoba wykazuje pewną motywację (tj. jest zainteresowane możliwością zmiany) i sprawia wrażenie, że funkcjonuje poznawczo w sposób, który umożliwia rozpoczęcie zmiany. Wiele technik używanych podczas pracy z tą grupą wiekową jest takich samych lub...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 632

    praca w formacie txt

Do góry