Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  REGIEL DOLNY

  Piętro roślinności w Tatrach, od ok. 700 do 1250 m n.p.m.; obejmuje lasy mieszane: jodłowo-bukowe z domieszką jaworu i świerka, z obszarami borów jodłowo-świerko-wych. W r. d. mogą również występować łąki kośne.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECEPTORY ZMYSŁOWE

  Wyspecjalizowane komórki lub narządy odbierające bodźce, W zależności od miejsca pochodzenia bodźca wyróżnia się: eksteroreceptony (informacja pochodzi z powierzchni ciała, są to np. receptory bólu, dotyku, ciepła, zimna), interoreceptory (informacja pochodzi z wnętrza ciała, np. mechanoreceptoiy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGRES, ewolucja regresywna

  Proces prowadzący do uproszczenia budowy lub całkowitego zaniku narządu. Skutkiem r. mogą być daleko posunięte uproszczenia budowy organizmu w porównaniu z przodkami. R. często występuje u form pasożytniczych oraz zwierząt osiadłych i zwykle jest połączony z równoczesnym rozrostem narządów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZEŃ KRĘGOWY

  Jeden z dwóch elementów ośrodkowego układu nerwowego. Znajduje się w kanaie kręgowym, otoczony jest przez opony: twardówkę, pajęczynówkę, naczyniówkę. Zarówno kręgosłup, jak i opony wraz z płynem mózgowo-rdzeniowym ochraniają rdzeń kręgowy przed urazamimechanicznymi i odżywiają jego komórki.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADIACJA ADAPTATYWNA

  Ewolucyjne zróżnicowanie jednego wyjściowego gatunku na wiele form potomnych, związanych z zajęciem różnych środowisk. Po pewnym czasie te formy mogą przekształcić się w odrębne gatunki, a później wyższe jednostki systematyczne. Radiacja adaptatywna wiąże się z powstaniem nowej strefy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAK

  Nowotwór złośliwy charakteryzujący się dużym wzrostem tkankowym oraz licznymi formami wzrostu. Za nowotwór uważa się tkankę, która mimo że pochodzi z komórek ustroju, jest jednak obca i nietypowa w danej tkance, a także namna-ża się w niekontrolowany sposób - wymyka spod kontroli hormonalnej i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raki roślin

  Choroby roślin powodowane przez organizmy pasożytnicze, tj. bakterie, grzyby. Objawem są rany, będące następstwem nekrozy, wokół których powstaje tkanka kallusowa powodująca ich zabliźnienie. Przykładem r. r. jest rak drzew owocowych, rak ziemniaka.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAPORT u THANTA, „Człowiek i jego środowisko"

  Raport o stanie środowiska naturalnego, opracowany przez sekretarza generalnego ONZ U Thanta, przedstawiony 26 V 1969 r. Raport stwierdzał pojawienie się po raz piepwszy w historii ludzkości ogólnoświatowego kryzysu, wywołanego degradacją środowiska naturalnego na skutek działalności człowieka i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYLNIK

  Płodna część pręcika, Pyinik składa się z dwóch woreczków pyłkowych, które są odpowiednikami mikrosporangiów. Wnętrze komórki wyściela tapetum i komórki macierzyste, które dzieląc się mejotycznie prowadzą do powstania ziaren pyłku.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RASY Ludzkie

  Grupy ludzkie różniące się od innych zespołami cech przekazywanych potomstwu. W taksonomii antropologicznej uwzględnia się wyłącznie cechy biologiczne.

  Przykładem połączenia obu jest ciągle aktualny podział ludzkości na rasę białą, czarną i żółtą. Obecnie antropologia nie nadąża za...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /01.08.2013 Znaków /923

  praca w formacie txt

Do góry