Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  REDIA

  Stadium larwalne przywr bytujące w żywicielu pośrednim (najczęściej mięczak). Rozwijają się z komórek rozrodczych wytworzonych partenogenetycznie przez wcześniejsze stadium larwalne - sporocystę. Ciało redii jest zwykle wydłużone, zaopatrzone w otwór gębowy prowadzący do workowatego jelita. W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń przedłużony

  Element mózgowia łączący je z rdzeniem kręgowym. W rdzeniu przedłużonym znajdują się: ośrodek oddechowy-reguluje odruchowe czynności mięśni klatki piersiowej, ośrodek pracy serca, ośrodki naczynioru-chowe - kurczenie i rozszerzanie się naczyń krwionośnych, ośrodek odruchów obronnych -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGULACJA GENETYCZNA

  Proces mający na celu ujawnienie się produktu genu w postaci kodowanego przez niego białka w komórce. Z tego powodu regulacja genetyczna występuje w wielu miejscach podczas przepływu informacji genetycznej z DNA do białka. Proces regulacji aktywności genów jest niezmiernie ważny dla prawidłowego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /6 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUCENCI

  Organizmy saprofityczne, odżywiające się martwą materią organiczną, która zostaje przez nie rozłożona do związków nieorganicznych. Reducentami są przede wszystkim bakterie i grzyby, organizmy, które przyczyniają się do obiegu materii w ekosystemie. Zapobiegają nagromadzeniu się martwej materii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REAKCJE RUCHOWE ROŚLIN

  Zmiany położenia części ciała roślin wyższych zakorzenionych w podłożu lub swobodnie poruszających się glonów. Ze względu na rodzaj ruchu wyróżniamy: taksje (geotaksje, fototaksje, chemotaksje), tropizmy (geotropizmy, fototropizmy, tigmotropizmy), nastie (termonastie, sejsmonastie, fotonastie =...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGULACJA METABOLIZMU

  Mechanizmy odpowiedzialne za regulację szlaków metabolicznych w komórce. Przemiana materii w komórkach jest bardzo precyzyjnie regulowana (homeostaza). Zaburzenia tej regulacji mogą prowadzić nawet do śmierci komórki lub całego organizmu wielokomórkowego, a w organizmach zwierząt i człowieka mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUKTAZY

  Grupa enzymów z klasy oksydo-reduktaz, których grupę prostetyczną stanowi układ flawinowy. Biorą udział w reakcjach utleniania i redukcji, R. są typowymi składnikami układów transportujących elektrony; odgrywają istotną rolę w łańcuchu oddechowym, gdzie współdziałają z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REAKCJE ŚWIETLNE FOTOSYNTEZY

  Faza świetlana fotosyntezy, reakcje fotosyntezy zależne od światła i przebiegające w tylakoidach chloroplastów. W fazie tej energia świetlna, pochłaniana przez barwniki fotosyntetczne (chlorofile i karotenoidy) jest wykorzystywana do wytworzenia tzw. związków wysokoenergetycznych: ATP i NADPH, które...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /3 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGENERACJA

  1.    Odtwarzanie przez organizm zużytych, uszkodzonych lub utraconych części ciała: komórek, tkanek iub narządów. Duże zdolności do r. wykazują rośliny. R. komórkowa lub tkankowa zachodzi u roślin w procesie gojenia się ran. W miejscu uszkodzenia dojrzałe komórki ulegają odróżnico-waniu, tworząc...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECEPTORY KOMÓRKOWE

  Specyficzne białka wbudowane w błonę komórkową lub zlokalizowane wewnątrz komórki, służące do odbioru określonych bodźców chemicznych (hormony, czynniki wzrostu, antygeny) i przekazu dalej informacji. Receptory błonowe umożliwiają wirusom wniknięcie do wnętrza komórki, ale również...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt

Do góry