Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RETIKULUM SARKOPLAZMATYCZNE

  Złożony system błon retikuium gładkiego (agranularnego) tworzących liczne kanały, cysterny i pęcherzyki, przylegające do miofibryli, połączonych z tzw. kanalikami T (wpuklenia sarkolemmy - analog plasmoiemmy).

  Wykazuje ułożenie segmentowe, zależne od układu prążków mięśni, wg. schematu:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETROWIRUSY

  Rodzina wirusów, które posiadają genom w formie jednoniciowego RNA (kwasu rybonukleinowego). Po zainfekowaniu komórek gospodarza są zdolne do syntezy dwunicio-wego DNA (kwasu deoksyrybonukleinowego) używając jako matrycy (wzoru) właśnie swojego genomu w formie RNA. W pierwszej kolejności powstaje jedna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESORPCJA, wchłanianie

  Proces wchłaniania różnych substancji, np.:

  -    wody i rozpuszczonych w niej składników mineralnych przez komórki i tkanki;

  -    produktów odżywczych strawionych w przewodzie pokarmowym do naczyń limfatycznych i krwi na drodze dyfuzji biernej i czynnej (wbrew prawom dyfuzji, przy udziale ATP, za...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENATURACJA

  Odwrócenie denaturacji, polega na przywróceniu struktury i właściwości biologicznych związków wielkocząsteczkowych (białek i kwasów nukleinowych) po uprzednim ich zaburzeniu czynnikami fizycznymi i chemicznymi. Zazwyczaj zachodzi samorzutnie po usunięciu czynnika denaturującego. Czasem do renaturacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKOMBINACJA GENETYCZNA

  Proces wymiany fragmentów DNA, czyli części materiału genetycznego. W wyniku zajścia procesu rekombinacji powstaje nowy układ genów, a więc powstają nowe genotypy. Rekombinacja jest zatem podstawowym procesem prowadzącym do zwiększenia różnorodności genetycznej organizmów poprzez wymianę wariantów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPLIKACJA DNA, powielanie, podwojenie

  Replikowanie nici DNA. W wyniku procesu replikacji powstają dwie potomne cząsteczki DNA, które zawierają jedną nić starą - pochodzącą z matczynej cząsteczki DNA, która ulega replikacji, zaś druga nić jest nowo powieloną nicią. Taki mechanizm powielania cząstek nazywamy procesem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /9 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKOMBINACJA UPRAWNIONA

  Proces wymiany odcinków DNA zachodzący pomiędzy homologicznymi regionami w cząsteczkach DNA. Wzajemna wymiana odcinków materiału genetycznego znana jest jako zjawisko corssing-over pomiędzy chromosomami homologicznymi. Proces ten występuje w komórkach eukariotycznych w trakcie mejozy, a dokładnie w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /2 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPLIKON

  Obszar na cząsteczce DNA, w którym znajduje się początek i koniec replikacji. W genomach bakteryjnych znajduje się tylko jeden replikon, a miejsce rozpoczęcia procesu replikacji zwane jest miejscem oh. W genomach wyższych organizmów występuje większa liczba replikonów, przeważnie od kilku do nawet...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKOMBINACJA NIEUPRAWNIONA

  Proces wymiany odcinków DNA zachodzący pomiędzy cząsteczkami nieposiadającymi komplementarnych sekwencji nukieotydowych, a jedynie małe homologiczne odcinki w sekwencji DNA. Jednym z najlepiej poznanych przykładów rekombinacji nieuprawnionej jest proces integracji materiału genetycznego pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /2 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPRESJA

  Zahamowanie ekspresji genu wskutek dołączenia cząsteczki represora, co uniemożliwia transkrypcję; np. represja katabo-iiczna - polega na zahamowaniu ekspresji genów kodujących białko enzymatyczne, katalizujące rozkład substancji pokarmowych, na skutek wzrostu dostępności innego substratu, którego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt

Do góry