Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RODNIA, archegonium

  Wielokomórkowe gametangium żeńskie. Typową budowę ma r, u mszaków i paprotników, a u roślin nasiennych występuje w postaci zredukowanej. R. u mszaków ma kształt butelkowaty; w części brzusznej, rozszerzonej, znajduje się komórka jajowa. Przy udziale wody plemniki przedostają się do wnętrza r...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODOPSYNA

  Barwnik występujący w pręcikach - światłoczułych komórkach receptorowych oka, odpowiedzialnych za widzenie kształtów postrzeganych przedmiotów.

  Rodopsyna jest połączeniem pochłaniającego światło 11-cis-retinalu (analogu witaminy A) 1 białka opsyny (skotopsy-ny). Pod wpływem światła retinal...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODOWÓD

  Graficzne zestawienie przodków w formie drzewa genealogicznego. Analizę rodowodów stosuje się w genetyce człowieka celem prześledzenia występowania w rodzinie specyficznych cech, m.in. chorób dziedzicznych i wnioskowania o ich ewentualnym pojawieniu się u potomstwa badanej pary.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJ

  Jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki; szczur śniady, szczur wędrowny; rodzaj jaskier obejmuje gatunki: jaskier kosmaty, j. ostry, j. wielokwiatowy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWAT PRZYRODY

  Obszar prawnie chroniony, zwykle mniejszy niż park narodowy, obejmujący naturalne lub nieznacznie zmienione ekosystemy, stanowiska określonych gatunków roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, które mają istotną wartość ze względów przyrodniczych, naukowych, kulturowych bądź...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESTRYKTAZY - ENZYMY RESTRYKCYJNE

  Enzymy restrykcyjne, inaczej endonu-kieazy restrykcyjne, to naturalnie występujące enzymy w świecie Procatyota, stanowiące element zjawiska „restrykcji i modyfikacji” pozwalający drobnoustrojom na obronę przed obcym np. wirusowym DNA. Ich cechą jest zdolność rozpoznawania ściśle określonych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /3 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RHIZOBIUM

  Rizobia, inaczej bakterie brodawkowe, grupa bakterii glebowych zdolnych do 'wiązania azotu atmosferycznego. Do niedawna uważana była za jeden rodzaj, dziś wiadomo, że należą do niej Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhi-zobium oraz Sinorhizobium. Żyją one w symbiozie z roślinami motylkowymi.

  Przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESTYTUCJA

  Działania zmierzające do odtworzenia lub częściowej odbudowy populacji danego gatunku bądź całych zespołów ekologicznych, które są zagrożone wyginięciem. R. prowadzona jest w różnych formach czynnej ochrony przyrody, w przypadku ratowania taksonów, m.in. przez specjalne hodowle zasilające populacje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETIKULOCYT

  Erytrocyt zawierający w cytoplazmie skupiska wolnych rybosomów, które są widoczne w mikroskopie świetlnym w postaci za--sadochłonnych ziaren, oraz siateczkę wewnątrz-plazmatyczną. R. powstaje w szpiku krwiotwórczym w wyniku usunięcia jądra komórkowego z erytroblastu w procesie erytropoezy. U człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETIKULUM ENDOPLAZMATYCZNE

  ER, zwane inaczej siateczką śródplazmatyczną, charakterystyczne dla komórek eukariotycznych organellum komórkowe, będące kompleksem wewnątrzkomórkowych błon cytoplazmatycznych (spłaszczonych cystern, kanalików i pęcherzyków), otaczających jądro komórkowe, stanowiące jedno z głównych centrów syntezy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /2 700

  praca w formacie txt

Do góry