Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ROZKŁAD WIEKOWY POPULACJI, struktura wiekowa populacji

  Liczbowy lub procentowy udział osobników z poszczególnych klas wieku w danej populacji. Wyróżniamy 3 okresy ekologiczne w populacji: okres przedrozrodczy (tworzą osobniki młode), okres rozrodczy (tworzą osobniki dojrzałe), okres pozarozrodczy (tworzą osobniki stare).

  Każda populacja dąży do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY POLIKARPICZNE

  Rośliny, które w swoim cyklu rozwojowym wielokrotnie (np. co rok lub dwa lata) kwitną i owocują. Do r. p, należy większość gatunków drzew i krzewów rosnących w Polsce, m.in. drzewa i krzewy owocowe.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY OZIME

  Rośliny, które do przejścia w fazę rozwoju generatywnego wymagają okresu niskich temperatur (wernalizacja). Na przykład zboża ozime (pszenica, żyto, jęczmień) wysiewa się jesienią, okres niskich temperatur (zimę) przechodzą w stadium siewek, a w nadchodzącym okresie wegetacyjnym odbywa się ich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY LECZNICZE

  Rośliny stosowane w lecznictwie w formie ziół lub będące źródłem surowców do produkcji lekarstw. Zawierają substancje chemiczne o działaniu leczniczym: alkaloidy, glikozydy, garbniki, olejki eteryczne, tłuszcze roślinne, fitohormony, polifenole. W lecznictwie powszechnie wykorzystuje się m.in...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY DNIA DŁUGIEGO

  Rośliny kwitnące podczas dnia dłuższego od pewnej krytycznej długości, np. podczas dnia dłuższego niż 14 godzin, kwitną również przy ciągłym oświetleniu, Do r. d. d. należą m.in. żyto, owies.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY MONOKARPICZNE

  Rośliny, które w swoim cyklu rozwojowym tylko raz kwitną i wydają nasiona, po czym obumierają. Do r. m. należą: rośliny jednoroczne, rośliny dwuletnie i kilka gatunków roślin wieloletnich (np. bambus, niektóre agawy).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY DRAPIEŻNE

  Rośliny owadożerne lub mięsożerne; grupa roślin częściowo heterotro-ficznych, odżywiających się nie tylko poprzez fotosyntezę, ale zdolnych również do chwytania małych zwierząt (głównie owadów, ale także pająków skorupiaków i ślimaków) i trawienia ich ciał.

  Ponieważ rośliny drapieżne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROGÓWKA

  Najbardziej zewnętrzny z elementów oka składających się na jego układ optyczny na niej, między innymi, następuje załamanie promieni świetlnych, docierających do oka. Rogówka jest - w przeciwieństwie do twardówki z którą jest ściśle połączona - przezroczysta i przepuszcza światło. Ta część...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY OBOJĘTNE FOTOPERIODYCZNIE

  Rośliny, które przechodzą w fazę wzrostu i rozwoju generatywnego po osiągnięciu stanu gotowości do kwitnienia, niezależnie od długości dnia. Przykładem r. o. f. jest pomidor, który zakwitnie po wytworzeniu 13 węzłów na łodydze.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY DWULETNIE

  Jedna z grup roślin zielnych, charakteryzujących się okresowością rozwoju, stanowiącą przystosowanie do zmień-nych warunków klimatycznych. Rośliny dwuletnie w pierwszym roku rozwoju wykształcają jedynie krótki pęd z dużą ilością blisko osadzonych liści (najczęściej forma rozetki) i w tej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt

Do góry