Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ROZŁUPNIA

  Owoc pojedynczy, wielonasien-ny, który rozpada się w czasie dojrzewania na suche, niepękające owocki, zwane roziupkami. Rozłupki rozwijają się z poszczególnych owocolistków i mają po jednym nasieniu. Występują u marchwi, Kminku.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY TRANSGENICZNE

  Rośliny, do których za pomocą metod inżynierii genetycznej wprowadzono gen pochodzący z innego organizmu (transgen). Ekspresja transgenu powoduje, że roślina nabiera nowych cech. Dzięki dynamicznie rozwijającym się technikom inżynierii genetycznej dokonuje się wielu modyfikacji materiału...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmieszczenie osobników w populacji, struktura przestrzenna

  Sposób, w jaki osobniki populacji są rozmieszczone na terenie przez nie zajmowanym. Wyróżnia się trzy typy rozmieszczenia. Równomierne, gdy osobniki populacji występują w stałych odległościach od siebie, charakterystyczne dla gatunków o dużej konkurencji międzyosobniczej, np. drapieżcy, ptaki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY WSKAŹNIKOWE

  Gatunki roślin charakteryzujące się wąskim zakresem wymagań ekologicznych. Obecność określonych r. w. na danym terenie pozwala wnioskować o jego warunkach środowiskowych i ułatwia ocenę produktywności siedlisk. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMNAŻANIE, reprodukcja

  Jedna z podstawowych cech organizmów żywych, umożliwiająca wytwarzanie osobników potomnych przez psobniki rodzicielskie, zapewniająca ciągłość trwania gatunków.

  Rozróżnia się dwa podstawowe sposoby rozmnażania: płciowe i bezpłciowe. Rozmnażanie płciowe związane jest z obecnością -> gamet, w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /3 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY ZIELNE

  Rośliny o łodygach okrytych pierwotną tkanką okiywającą (skórką). Pędy r. z. są w naszym klimacie nietrwałe i obumierają pod koniec sezonu wegetacyjnego. Ze względu na długość cyklu rozwojowego r. z. dzieli się na: rośliny jednoroczne, rośliny dwuletnie oraz rośliny wieloletnie, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, wegetatywne

  Proces zachodzący bez udziału komórek rozrodczych, prowadzi do powstania organizmów potomnych, zawierających identyczną informację genetyczną jak organizm rodzicielski. Nie zapewnia zmienności gatunkowej. Przykładami rozmnażania wegetatywnego są: podział komórki (pierwotniaki, jednokomórkowe giony i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZGWIAZDY

  Gromada z typu szkarłupni. Ciało w kształcie pięcioramiennej gwiazdy, spłaszczone w osi oralno-aboralnej, najczęściej jaskrawo ubawione. Ciało podzielone na tarczę centralną i promieniście odchodzące od niej ramiona. Otwór gębowy znajduje się na stronie dolnej tarczy, w jego kierunku, wzdłuż...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY PASOŻYTNICZE

  Grupa roślin heterotroficznych; są to rośliny czerpiące substancje pokarmowe poprzez pasożytowanie na innych roślinach. Pobieranie substancji odżywczych możliwe jest dzięki charakterystycznym dla tego typu roślin ssawkom (haustoriom). Ten sposób uzyskiwania pokarmu wykształcił się prawdopodobnie w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMNAŻANIE PŁCIOWE, generatywne

  Proces związany z wytwarzaniem gamet i zapłodnieniem. Organizmy potomne mają zmienioną informację genetyczną w stosunku do organizmów macierzystych, dzięki zmienności rekombinacyj-nej, W procesie mejozy u zwierząt wytwarzane są w gonadach haploidalne gamety, które łączą się w procesie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /826

  praca w formacie txt

Do góry