Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ROZRÓD

  Pojęcie obejmujące całość procesów związanych z wytwarzaniem osobników potomnych, Dotyczy nie tylko rozmnażania, lecz również zjawisk z nim związanych, np. budowa gniazd, zachowania godowe, opieka nad potomstwem.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCHY ROŚLIN

  Reakcje ruchowe organizmów roślinnych, grzybów, bakterii i sinic, obejmują zmiany położenia części ciała u roślin wyższych i grzybów oraz zmiany położenia glonów, bakterii i sinic. Niezależnie od innych podziałów, wyróżniamy dwa typy ruchów roślin: wzrostowe - wynikające z różnicy w szybkości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /4 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZTOCZE

  Rząd gromady pajęczaków, obejmujący bardzo małe zwierzęta (ok. 1 mm długości). Zasiedlają prawie wszystkie środowiska, występują również formy pasożytnicze. Ciało jest zbudowane podobnie jak u pajęczaków, lecz pozbawione segmentacji.

  Do roztoczy należą kleszcze, które są pasożytami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCHY ZWIERZĄT

  U zwierząt ruch związany jest ze zmianą miejsca w środowisku. Zwierzęta poruszają się za pomocą:

  -    rzęsek, np. pierwotniaki - pantofelek;

  -    ruchem pełzakowatym, np. ameba;

  -    mięśni przyczepionych do szkieletu zewnętrznego lub wewnętrznego.

  Prymitywne zwierzęta tkankowe, np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓWNOWAGA BIOLOGICZNA

  Stan ekosystemu, w którym zachodzą tylko niewielkie zmiany w składzie gatunkowym. Zjawisko to ma miejsce w ekosystemach bogatych gatunkowo, gdzie występuje samoregulacja.

  W biocenozach naturalnych poszczególne populacje tak oddziałują wzajemnie na siebie, aby liczebność żadnej z nich nie wzrosła...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUDERALNE ROŚLINY

  Zespoły roślinne rozwijające się samorzutnie w pobliżu siedzib ludzkich, tam gdzie zniszczona została roślinność naturalna (przydroża, wysypiska śmieci). Najczęściej są to tereny bogate w związki azotowe i dlatego dominują gatunki nitrofilne, np. pokrzywa, lebioda, pieprzyca.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNOSŁUPKOWOŚĆ, heterostylia

  Zjawisko polegające na występowaniu u jednego gatunku roślin kwiatów posiadających dwa typy słupków, których znamiona znajdują się na innej wysokości niż główki pręcików. W jednym typie słupek posiada krótką szyjkę, a pręciki mają długie nitki, w drugim typie słupki są długoszyjkowe, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMNÓŻKI

  Struktury służące do rozmnażania wegetatywnego. Mogą być w postaci pojedynczych komórek lub niewielkich grup komórek, np. u brunatnie, krasnorostów, porostów czy mszaków. U roślin wyższych powstają rozmnóżki pąkowe, które mogą powstawać w pachwinach liściowych (żywiec cebulkowy), w kwiatostanach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZŁOGI

  Odgałęzienia dolnej części nadziemnego pędu, służące do wegetatywnego rozmnażania. Rozłogi rosną poziomo tuż nad ziemią lub pod ziemią, posiadają długie międzywęźla, a z węzłów wyrastają korzenie przybyszowe i rozwijają się nowe pędy, które po obumarciu łączącego je rozłogu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY SYNANTROPIJNE

  Rośliny towarzyszące człowiekowi, występujące głównie na siedliskach wtórnych, powstałych w wyniku zniszczenia przez człowieka roślinności pierwotnej. Siedliska te są zazwyczaj 'wzbogacone związkami azotowymi i innymi solami mineralnymi, stąd r. s. mają charakter nitrofilny lub są odporne na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt

Do góry