Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RZĘSISTEK POCHWOWY, Trichomonas vaginalis, pasożytniczy wiciowiec

  Rzęsistki bytują w drogach rodnych u kobiet oraz w cewce moczowej mężczyzn, wywołując stany zapalne, określane jako rzęsistkowica. Pierwotniak jest przenoszony głównie drogą płciową, ale zdarzają się zakażenia pośrednie (np. poprzez przybory toaletowe, urządzenia sanitarne, na basenie).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYBULOZO-1,5-DWUFOSFORAN

  Na skutek przyłączenia C02 do cząsteczki rybulozo-i,5-dwu-fosforanu dochodzi do wytworzenia 6-węgiowej nietrwałej cząsteczki, która następnie ulega przekształceniu do 2 cząsteczek 3-węglowego kwasu 3-fosfoglicerynowego, które następnie są zużywane w kolejnych reakcjach cyklu.

  W warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYBOFLAWINA

  Witamina B2, rozpuszczalny w wodzie związek, pełniący ważne role u wszystkich niemal organizmów żywych. Jest składnikiem koenzymów (między innymi dinukleotydu flawino-adeninowego, czyli FAD oraz mononukleotydu f lawinowego), biorących udziai w procesie oddychania komórkowego. Pełni także rolę w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RURKI SITOWE

  U roślin okrytonasiennych elementy przewodzące asymilaty. Są żywymi, wydłużonymi komórkami o silnie perforowanych ścianach poprzecznych, które tworzą tzw, płytki sitowe. Przez otwory w płytkach przepływa cytoplazma wraz z produktami fotosyntezy. Rurki sitowe pozbawione są jądra komórkowego, należą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUJA

  Faza cyklu płciowego samic kręgowców, w której zachodzi owulacja, co powoduje zmianę zachowania samicy - pojawienie się zachowań seksualnych. W tym okresie zwierzęta tworzą pary, dochodzi do kopulacji i zapłodnienia. Ilość rui w ciągu roku jest zależna od gatunku, np. u lisa raz w roku, dwa razy u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, heterosporia

  Zjawisko u roślin polegające na wytwarzaniu dwóch rodzajów zarodników: mikrospor i makro-spor, które różnią się morfologicznie i fizjologicznie. Z mikrospor (małe zarodniki) powstaje przedrośle męskie, z makrospor (duże zarodniki) przedrośle żeńskie. Różnozarodnikowość występuje u niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZRODCZOŚĆ

  Termin stosowany w ekologii populacji. Jest to stosunek liczby nowo urodzonych osobników do liczebności całej populacji. Populacje rozwijające się wykazują wysoką rozrodczość. Wyróżnia się rozrodczość rzeczywistą (ekologiczną), która odnosi się do danej populacji żyjącej w określonym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻYCZKA

  Choroba wirusowa wieku dziecięcego, przenoszona drogą kropelkową lub przez kontakt bezpośredni z osobą zakażoną. Najczęściej spotykana w okresie zimowym i wczesnowiosennym, przeważnie o łagodnym przebiegu. Wywoływana przez wirusa Ru be Ila virus (RUBV) z rodziny Togaviridae (zawiera ssRNA+...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZRODCZY UKŁAD, układ płciowy

  Zespół narządów służący do rozmnażania płciowego. Typowy układ rozrodczy żeński zbudowany jest z: jajników, jajowodów, macicy, pochwy. Macica jest szczególnie dobrze wykształcona u zwierząt jajożyworodnych i żyworodnyęh.

  Dodatkowo mogą występować gruczoły produkujące żółtko i materiały...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH

  Zdolność organizmów do przemieszczania się lub zmiany położenia części ciała czy komórki. Wyróżnia się kilka typów ruchów. Ruch ameboidalny polega na przelewaniu cytopłazmy w określonym kierunku. Występuje w komórkach otoczonych cienką i elastyczną błoną komórkową, np. niektóre pierwotniaki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 422

  praca w formacie txt

Do góry