Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SIEWKA

  Młodociana roślina nasienna rozwijająca się z zarodka w czasie kiełkowania nasienia. Składa się z osi, która zakończona jest na jednym biegunie merystemem wierzchołkowym korzenia, na drugim merystemem wierzchołkowym pędu, oraz osadzonych na osi liści zarodkowych, czyli liścieni.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIŁA SSĄCA

  Siła odpowiedzialna za wnikanie wody do komórki roślinnej. Powstaje jako różnica między potencjałem osmotycznym (P0) roztworu zewnętrznego a ciśnieniem turgorowym komórki (cT):

  S = P0~CT

  S.s. osiąga tym większą wartość, im większy niedobór wody w komórce, wywołany np. intensywną...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIARA

  Swoista, żółtawo zabarwiona wydzielina gruczołów mlekowych ssaków, produkowana pod koniec ciąży i kilka dni po porodzie. Zawiera więcej białka i niektórych witamin, natomiast mniej tłuszczu i wody w porównaniu z mlekiem. Zawiera bardzo dużo przeciwciał, więc odgrywa rolę w przekazywaniu odporności...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SINICE, cyjanobakterie

  Grupa bakterii foto syntetyzujących. W odróżnieniu od innych bakterii fotosyntetyzujących mają w komórkach chlorofil ajak rośliny i przeprowadzają fotosyntezę oksygenową, tj. proces z wydzieleniem tlenu. Oprócz chlorofilu a występują w komórkach sinic fikobiliny. Wszystkie sinice wiążą C02 w cyklu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIATKÓWKA

  Część narządu zmysłu wzroku, na której skupiane, przez soczewkę, są promienie świetlne wpadające do oka.

  Na siatkówce znajdują się dwa rodzaje światłoczułych komórek receptorowych - czopki i pręciki. Te ostatnie rozmieszczone są na siatkówce obwodowo w stosunku do centralnie położonej plamki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEĆ DZIWNA

  Rozgałęzianie się naczynia włosowatego tętniczego na wiele drobnych naczyń włosowatych, które następnie znów łączą się w tętnicę (struktura ta występuje np. w ciałku nerkowym), lub rozgałęzianie się naczynia włosowatego żylnego na wiele drobnych naczyń włosowatych, które następnie znów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEĆ TROFICZNA, sieć pokarmowa

  Uporządkowanie organizmów wynikające z zależności pokarmowych.łączących gatunki tworzące biocenozę. w szereg wzajemnie splatających się łańcuchów pokarmowych. W przyrodzie rzadko spotyka się proste łańcuchy troficzne, znacznie częściej występują złożone sieci powiązań pokarmowych, gdyż...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDLISKO

  Miejsce życia danego organizmu lub populacji. S obejmuje elementy abiotyczne i biotyczne określonej przestrzeni, w której organizmy występują. S. jest pojęciem szerszym od terminu nisza ekologiczna, ponieważ nie uwzględnia funkcji organizmu.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SFINGOLIPIDY

  Tłuszcze złożone, oparte na alkoholu sfingozynie zamiast na glicerolu. Tak jak u tłuszczów opartych na glicerolu, poza prostymi sfingolipidami istnieją fosfosfingolipidy i glikosfin-golipidy. S. są składnikami błon komórkowych. Szczególnie dużo występuje ich w błonach komórek układu nerwowego (tzw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERCE PŁUCNE

  Serce kręgowców oddychających płucami, tj. płazów, gadów, ptaków i ssaków. Serce płazów i gadów ma dwa przedsionki i jedną komorę. U gadów w komorze serca znajduje się niepełna przegroda (wyjątek stanowią krokodyle, które mają komorę podzieloną całkowicie na część prawą i lewą). Serce ptaków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /976

  praca w formacie txt

Do góry