Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SKORPIONY

  Rząd z gromady pajęczaków. Grupa reiiktowa, formy współczesne różnią się nieznacznie od przodków pochodzących z syiuru. Ciało zbudowane z jednolitego, pokrytego pancerzem głowotułowia i segmentowanego odwłoka, zakończonego kolcem jadowym.

  Na głowotułowiu występują szczękoczułki zakończone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKRZELA

  Narządy -7 wymiany gazowej zwierząt wodnych, typowo/najczęściej mają strukturę cienkich, bogato unaczynionych listków omywanych przez wodę. U bezkręgowców skrzela występują u wodnych -> pierścienic (wieloszczetów), -» skorupiaków, —> mięczaków i —> szkarłupni.

  Skrzela pierścienic to...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /4 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKORUPIAKI (Crustacea)

  Podtyp stawonogów liczący obecnie około 30 tys. gatunków. Jest to jedyna grupa stawonogów obejmująca zwierzęta w zasadzie wodne, oddychające skrzelami, tylko nieliczne gatunki przystosowały się do życia na lądzie w wilgotnych środowiskach. Gatunki wodne można spotkać w wodach słodkich i słonych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /11 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKRZYPOWE

  Grupa paprotników (kilkanaście gatunków). Żyjący współcześnie rodzaj skrzyp jest pozostałością wymarłej, zróżnicowanej i niegdyś dużej grupy roślin skrzypowych. S. występują w miejscach podmokłych i wilgotnych; wchodzą w skład różnych zbiorowisk leśnych, łąkowych i bagiennych.

  Wspólnymi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKÓRA KRĘGOWCÓW

  Zewnętrzna powłoka ciała kręgowców; składa się z wielowarstwowego naskórka, skóry właściwej oraz warstwy tkanki podskórnej. S. k. ochrania tkanki wewnętrzne przed urazami mechanicznymi i działaniem promieniowania ultrafioletowego, bierze udział w termoregulacji i osmoregulacji; zapobiega infekcjom...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKURCZ MIĘŚNIA

  Stan aktywności tkanki mięśniowej, któremu towarzyszy skrócenie długości mięśnia, wywołany na skutek bodźców przekazywanych przez układ nerkowy.

  Zgodnie z tzw. ślizgową teorią skurczu skrócenie mięśnia podczas skurczu, a tym samym skrócenie miofibryli 'wypełniających włókna mięśniowe tkanki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /3 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKÓRA U CZŁOWIEKA

  Skóra spełnia wiele zadań w organizmie człowieka. Przede wszystkim:

  -    stanowi powłokę zewnętrzną ciała;

  -    odbiera wrażenia ze środowiska za pomocą receptorów (zakończeń nerwowych);

  -    stanowi barierę przed wnikaniem drobnoustrojów do wnętrza;

  -    ochrania organizm przed utratą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKLERENCHYMA, twardzica

  Rodzaj tkanki wzmacniającej. Zbudowana jest z martwych, silnie zdrewniałych komórek. Występuje w postaci włókien sklerenchymatycznych (np. u lnu, konopi) lub komórek kamiennych (np. w owocu gruszy). Występuje często w centralnej części roślin, które zakończyły wzrost, a także w nasionach i owocach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMAK

  Zmysł odbierający bodźce chemiczne. Jest wrażliwy na substancje rozpuszczone w wodzie. U kręgowców smak jest odbierany głównie w jamie gębowej przez komórki nabłonkowo-zmysłowe rozmieszczone w błonie śluzowej i połączone z zakończeniami neuronów.

  Skupiska takich komórek jako kubki smakowe są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKROBIA

  Wielocukier (polisacharyd), podstawowa substancja zapasowa roślin, składnik pokarmu roślinożernych zwierząt i ludzi; Pod względem budowy chemicznej skrobia jest polisacharydem, złożonym z reszt glukozy połączonych ze sobą wiązaniami -» a-l,4-giikozydowymi (amy-loza, nierozgałęziona forma skrobii)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt

Do góry