Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SPECJACJA

  Proces powstawania gatunków. W zależności od warunków przestrzennych, w których zachodzi specjacja wyróżnia się specjację al-lopatryczną, gdy populacje są geograficznie izolowane i sympatryczną, gdy przebiega na tym samym obszarze i jest wynikiem izolacji rozrodczej.

  Ze względu na tempo zachodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLE MINERALNE

  Składnik budulcowy i funkcjonalny organizmów. Są potrzebne do budowy związków organicznych i do przebiegu określonych procesów życiowych. Sole wapnia, fosforu i magnezu wykorzystywane są do budowy kości i zębów.

  Wapń bierze również udział w procesie krzepnięcia krwi. Niedostateczna ilość soli...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECYFICZNOŚĆ SUBSTRATOWA

  Właściwość enzymów, która polega na tyrn, że enzym łączy się tylko z konkretnym substratem, do którego dopasowuje się jego centrum aktywne. Enzymy często nie mają całkowitej specyficzności substratowej, tzn. mogą łączyć się z wieloma podobnymi substratami lub ich analogami. Większość...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLENOCYTY

  Elementy układu wydalniczego lancetnika. Solenocyty funkcjonują jak układ protonefrydialny - zbierają zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii z wtórnej jamy ciała i transportują je do kanalików nefrydialnych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPERMATOCYT

  Komórka w gonadzie męskiej, która wzrasta i rozpoczyna podział mejo-tyczny, Spermatocyt i rzędu (2n) przechodzi podział redukcyjny mejozy, spermatocyt II rzędu (ln) - podział wyrównawczy. Po mejozie z jednego spermatocytu powstają cztery spermatydy, a z nich ostatecznie cztery...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLNE KOMÓRKI

  Komórki uczestniczące w osmoregulacji. Występują w skrzelach niektórych ryb i uczestniczą w aktywnym wychwytywaniu jonów z wody lub wydzielaniu ich do niej. Transport odbywa się wbrew gradientowi stężeń i ma na celu utrzymanie równowagi jonowej organizmu.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCZEWKA OKA

  Jeden z elementów tworzących układ optyczny oka. Jest przepuszczającym światło, sprężystym, dwuwypukłym dyskiem, umieszczonym za tęczówką. Odpowiada ona za ogniskowanie (skupianie) na siatkówce padających na nią promieni świetlnych.

  Zdolność do zmiany kształtu soczewki nosi nazwę akomodacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOK JELITOWY

  Sok produkowany przez liczne gruczoły śluzówki jelita. Ma odczyn lekko alkaliczny i zawiera enzymy dokonujące ostatecznego trawienia związków pokarmowych, np. proteazy jelita, amylazę, sacharazę, laktazę. Sok jelitowy jest białawą substancją, mętną ze względu na dużą zawartość śluzu i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOLIOZA

  Boczne, nabyte skrzywienie kręgosłupa, którego przyczyną są wady postawy i zmiany w kręgach. Powstaje na skutek nieprawidłowych nawyków siedzenia czy noszenia tornistra na jednym ramieniu przy jednoczesnym braku odpowiednich ćwiczeń.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKRZEK

  Popularna nazwa jaj płazów bezogonowych. Po zniesieniu jaja otoczone są galaretowymi osłonkami zawierającymi mukopolisacharydy i mukoproteiny. Po zapłodnieniu osłonki pęcznieją, chroniąc rozwijające się zarodki przed wysychaniem, urazami mechanicznymi i niektórymi drapieżnikami, Żaby i rzekotki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt

Do góry