Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SUKCESJA EKOLOGICZNA

  Stopniowy, uporządkowany, kierunkowy proces zmian biocenozy prowadzący do przeobrażania się prostych ekosystemów w bardziej złożone. Sukcesja rozpoczyna się kolonizacją nowego obszaru i początkowo przebiega szybko, później zmiany są mniej dynamiczne i ostatecznie kończą się osiągnięciem stadium...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUKULENTY

  Grupa roślin, które przystosowały się do środowiska ubogiego w wodę (suku-lentność). Sukulenty, obok sklerofitów, należą do tzw. kserofitów, czyli roślin charakteryzujących się dużą odpornością na niedobór wody (suszę), co pozwala im na wzrost i rozwój w środowiskach takich, jak pustynie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUROWICA ODPORNOŚCIOWA, antyserum

  Surowica zawierająca wysoki poziom przeciwciał przeciwko konkretnym bakteriom lub ich toksynom. Surowicę można otrzymywać z knwi i śledziony immunizowanych zwierząt, z hodowli komórkowych lub metodami inżynierii genetycznej. Podaje się ją ludziom w razie choroby, gdy nie ma czasu na wytwarzanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRZEMIĄCZKO

  Jedna z trzech kosteczek słuchowych występujących w jamie bębenkowej (ucho środkowe), U płazów, gadów i ptaków -strzemiączko jest jedyną kostką słuchową - tzw. kolumienka słuchowa. U ssaków strzemiączko jest trzecią kosteczką, Stawowo łączy się z kowadełkiem i przylega do okienka owalnego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRZĘPKA

  Rozgałęziona komórczakowa lub wielokomórkowa nitka stanowiąca podstawową jednostkę budującą grzybnię. Komórki strzępek są silnie zwakuolizowane i otoczone chitynową ścianą komórkową. Określenie to stosuje się też do nitkowatego, wielokomórkowego ciała promieniowców - Gram-dodatnich bakterii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRZYKWY

  Gromada zwierząt należących do typu szkarłupni. Żyją wyłącznie w morzach. Kształt ciała'wydłużony, „ogórkowaty". Ciało jest miękkie, bez ramion. Poruszają się, pełzając po dnie. Strzykwy w sytuacji zagrożenia potrafią gwałtownie wy-strzykiwać na zewnątrz część układu pokarmowego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STROMA

  Koloidalna substancja wypełniająca wnętrze chloroplastu. W stromie zachodzi faza ciemna fotosyntezy (reakcje ciemne fotosyntezy lub cykl Calvina-Bensona), podczas której następuje związanie pobieranego przez rośliny z otoczenia dwutlenku węgla i wbudowanie go w związki organiczne, będące produktami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STUŁBIOPŁAWY

  Gromada należąca do typu parzydełkowców, U większości stułbiopławów występuje postać polipa i meduzy.

  Polip ma prostą budowę, bez przegród w jamie chłonąco-trawią-cej, a u meduzy występuje na brzegu parasola charakterystyczny żagielek. Większość stułbiopławów żyje w morzach i przechodzi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA PRZESTRZENNA BIAŁEK

  Konformacja przestrzenna białek, charakterystyczne ułożenie łańcucha polipeptydowego w przestrzeni. Ostateczna struktura przestrzenna białka warunkowana jest przez kolejność aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym, określaną jako pienwszorzędowa struktura białek. Oprócz sekwencji aminokwasowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBERYNA

  Substancja adkrustująca ściany komórkowe niektórych roślin (powlekająca wewnętrzną powierzchnię ściany komórkowej pierwotnej, umiejscowiona między nią a ścianą komórkową wtórną). Ściany adkrustowane suberyną korkowacieją - usztywniają się, stając się tym samym odporne na wnikanie wody...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt

Do góry