Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SYNAPSA

  Złącze między komórkami nerwowymi lub między komórką nerwową a narządem wykonawczym (mięśniem, gruczołem), za pomocą którego przekazywany jest impuls elektryczny. Synapsa składa się z elementu presynaptycznego (błona presynaptyczna), szczeliny synaptycznej i elementu postsynaptycznego (błona...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEPIENIE OCHRONNE

  Doustrojowe podanie (jedno - lub wielokrotne) preparatów (szczepionek) złożonych z czynników patogennych zakaźnych: całych lub tylko ich fragmentów (antygeny), w celu wywołania odporności (humorainej i komórkowej) organizmu na kolejny kontakt z tym patogenem; drogą pozajelitową, doustnie lub do-nosowo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNERGIDY

  Dwie komórki aparatu jajowego występujące w woreczku zalążkowym okrytonasiennych. Umieszczone są wraz z komórką jajową przy biegunie mikropylarnym. Synergidy odgrywają rolę w procesie zapłodnienia - przyjmują łagiewkę pyłkową, która wnika do woreczka zalążkowego właśnie poprzez te...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEPIENIE ROŚLIN

  Przeszczepianie fragmentu pędu z jednej rośliny na ukorzenioną część innej rośliny. Fragment przenoszonej rośliny nazywany jest zrazem, a roślina, na której się go umieszcza to podkładka, W miejscu nacięcia podkładki wytwarza się tkanka przyranna (kalus), w której powstają elementy przewodzące...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNERGIZM

  Współdziałanie kilku czynników, przy czym efekt ich wspólnego działania jest większy niż suma efektów działania pojedynczych czynników. Np. jednoczesne działanie na organizm mieszaniny ścieków przemysłowych i komunalnych wywołuje silniejszy efekt, niż by to wynikało z sumy wpływów tych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMBIOZA

  Typ współżycia między dwoma organizmami lub grupami organizmów, należącymi do różnych gatunków, w którym przynajmniej jeden z nich odnosi korzyści, a żaden z nich nie ponosi szkody. Związek symbiotyczny, w którym jeden organizm czerpie korzyści, nie przynosząc drugiemu ani korzyści ani szkody to...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZĘKOCZUŁKI, chelicery

  Pierwsza para odnóży gębowych u pajęczaków. Osadzone są przed otworem gębowym. Najczęściej mają kształt kleszczy lub szczypiec, zbudowane zwykle z trzech członów. Służą do chwytania i przytrzymywania zdobyczy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNGAMIA, koniugacja, zapłodnienie

  Proces łączenia się haploidalnych jąder komórki jajowej i plemnika, powstanie diploidalnej zygoty. Pojęcie to odnosi się również do zapłodnienia u pierwotniaków, gdzie kopulują osobniki przekształcone w gamety haploidalne.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUSZA FIZJOLOGICZNA

  Niedobór wody w roślinie, spowodowany niemożnością jej pobierania z podłoża, mimo iż się ona tam znajduje. Susza fizjologiczna może być spowodowana 'wieloma, różnymi czynnikami, np. zamarznięciem podłoża w zimie lub jego dużym zasoleniem, które uniemożliwia przenikanie wody przez błony...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUCHOROŚLA, sklerofity, kserofity właściwe

  Rośliny wyposażone w urządzenia i mechanizmy ograniczające parowanie, umożliwiające przetrwanie długiego okresu suszy. Liście sklerofitów są twarde, błyszczące, skórzaste z grubą kutykulą, woskami lub kutnerem.

  Mogą też mieć postać łusek lub cierni. Niektóre sklerofity mają możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt

Do góry