Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ostre niedokrwienie kończyn dolnych

  Ostre niedokrwienie kończyn dolnych oznacza szybko postępujące lub nagłe upośledzenie ukrwienia kończyny z nasileniem objawów już obecnych oraz z nowymi objawami, i często zagrażające utratą kończyny. Nasilenie niedokrwienia zależy przede wszystkim od lokalizacji i liczby naczyń zamkniętych przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Cushinga

  Zespół Cushinga spowodowany jest długotrwałym zwiększonym stężeniem w surowicy kortyzolu łub pokrewnych hormonów kortyko-steroidowych. Często jest skutkiem długotrwałego stosowania glikokortykosteroidów (jatrogenny lub egzogenny zespół Cushinga) w leczeniu chorób nieendokrynnych (astmy, zapalenia jelit...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /3 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pacjent z chorobą Buergera

  Pacjent, lat 38, jest tymczasowo zatrudniony jako akwizytor w firmie handlowej i żyje w ciągłym stresie przed utratą pracy. Prowadzi nieregularny tryb życia, posiłki najczęściej zjada dwa razy dziennie, lubi tłuste; smażone, pikantne pokarmy, ma nadwagę, pali 30 papierosów dziennie. Od kilku lat choruje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie funkcji podwzgórza

  Upośledzenie funkcji podwzgórza (nazywane przez niektórych „pod-wzgórzycą” —iupotalamozą) jest zespołem wiełoobjawowym, powstającym w związku z infekcją, zatruciem, urazem czaszki, nieprawidłowym przebiegiem ciąży i porodu. Występuje również w przebiegu guzów śród-czaszkowych, np. czaszkogardłaka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedoczynność przedniego płata

  Niedoczynność przedniego płata przysadki mózgowej może być spowodowana przez nowotwory, urazy czaszki i uszkodzenia jatrogenne, zaburzenia naczyniopochodne, zmiany zapalne i naciekowe, zaburzenia rozwojowe, izolowane niedobory hormonów, choroby metaboliczne i inne przyczyny (idiopatyczne). Klinicznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółtaczka

  Żółtaczka jest to żółte zabarwienie skóry, błon śluzowych, twardówek na skutek zwiększonego stężenia bilirubiny, a cholestaza to zwiększenie we krwi i tkankach stężenia kwasów żółciowych wynikające albo z zaburzenia ich wydzielania z hepatocytów, albo z zaburzeń ich przepływu przez wewnątrz- lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba zwyrodnieniowa

  Choroba zwyrodnieniowa prowadzi do uszkodzenia anatomicznego stawu, wskutek czego dochodzi do upośledzenia funkcji ruchowej jednego lub kilku stawów, wtórnych stanów zapalnych oraz pojawienia się dolegliwości bólowych z objawami ogólnoustrojowymi. Schorzenie jest wynikiem działania czynników mechanicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby układu kostno-stawowego

  Choroby układu kostno-stawowego pochodzenia urazowego obejmują złamania, zwichnięcia, skręcenia. Złamanie kości to przerwanie ciągłości struktury tkanki kostnej pod wpływem urazu (rozdarcie o kostnej, obfity wylew krwi, zastój krwi i chłonki oraz uszkodzenie przyległych stawów i mięśni). Ze względu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patofizjologiczne zmiany w schorzeniach układu pokarmowego

  Ułdad pokarmowy to zespół narządów, których zadaniem jest przyjmowanie pokarmu, jego rozdrabnianie i przetwarzanie chemiczne (trawienie), wchłanianie substancji strawionych oraz wydalanie resztek nie-strawionych i niezużytych.

  Przewód pokarmowy dzieli się na: jamę ustną, gardło, przełyk, żołądek i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /9 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osteoporoza

  Osteoporoza, czyli układowa choroba szkieletu, charakteryzuje się niską gęstością i upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej. Wytrzymałość kości zależy od masy (gęstości mineralnej) i jakości tkanki kostnej. Tkanka kostna ulega stałej przebudowie z udziałem osteoblastów oraz osteoklastów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /1 304

  praca w formacie txt

Do góry