Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SZKODNIKI

  Organizmy mające niekorzystny wpływ na organizm i życie człowieka, będące dla niego szkodliwe lub uciążliwe, mogące niszczyć wytwory jego gospodarki.

  Szkodnikami są zarówno rośliny - chwasty, grzyby - pleśnie, rdze, bakterie - gnilne, chorobotwórcze,- jak i zwierzęta - nicienie, tasiemce...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚCIÓŁKA LEŚNA

  Warstwa martwych szczątków roślinnych zalegających na dnie lasu, z których tworzy się próchnica. W obrębie ś. I. zachodzi prawie cały cykl biochemiczny ekosystemu leśnego. Od tempa rozkładu ś. I. zależy żyzność gleby.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKORBUT, gnilec

  Choroba wywołana przedłużającym się niedoborem witaminy C. Objawami jest krwawienie i owrzodzenie dziąseł, wypadanie zębów. Spada ogólna odporność organizmu, naczynia krwionośne stają się kruche i łatwo pękają, co prowadzi do wylewów podskórnych i po-dokostnowych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKARŁUPNIE (Echinodermata)

  Typ bezkręgowców zaliczanych do wtóroustych, obejmujący wyłącznie gatunki morskie, nieposiadające zdolności osmoregulacji. Obecnie występuje około 7000 gatunków, a znanych jest ok. 13 000 gatunków wymarłych. Spotykane są raczej w wodach przybrzeżnych, jako formy pływające, pełzające, osiadłe czy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /9 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMPATRYCZNA SPECJACJA

  Wytworzenie gatunków na tym samym terenie, w wyniku wystąpienia izolacji rozrodczej. Ma ona zachodzić bez izolacji przestrzennej, np. gdy grupy osobników wyjściowej populacji przystosowują się do odmiennych warunków środowiska (inny pokarm, inne siedlisko). Przyczyną specjacji sympatrycznej może być...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMATYKA

  Nauka zajmująca się badaniem różnorodności żywych organizmów, ich pochodzeniem i pokrewieństwem, a także klasyfikacją. Jej zadaniem jest opisywanie i klasyfikowanie taksonów. Zgodnie z najnowszą systematyką wyróżnia się pięć królestw: Monerą (organizmy pro-kariotyczne), Protista (organizmy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMPLAST

  System połączonych plasmode-smami i otoczonych ciągłą błoną biologiczną (pla-zmolemą) protoplastów w organizmie roślinnym, dzięki któremu funkcjonuje on jako jedna całość. Symplast obejmuje żywe części rośliny. Część krótkodystansowego transportu wody wraz z solami mineralnymi w roślinie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMY NATURALNY I SZTUCZNY

  System naturalny oparty jest na klasyfikacji organizmów z uwzględnieniem ich pochodzenia i pokrewieństwa.

  System sztuczny opiera się na cechach, najczęściej morfologicznych, według których klasyfikuje organizmy, nie uwzględniając stopnia pokrewieństwa ani też pochodzenia organizmów.

  Twórcą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMPLASTYCZNY TRANSPORT

  Sposób przemieszczania się wody wraz z solami mineralnymi, a także związków organicznych na niewielkie odległości w roślinie, transport przez żywą część rośliny - symplast, czyli zespół wszystkich, połączonych plasmodesmami i otoczonych ciągłą błoną biologiczną (piazmolemą) protoplastów w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEP

  Przedstawiciel danego gatunku bakterii o zdefiniowanych właściwościach biochemicznych lub genetycznych, np. E. coli ampR - oznacza szczep Escherichia coli oporny na ampicylinę.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt

Do góry