Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TAJGA

  Lasy iglaste, pokrywające znaczne obszary północnej Eurazji. Termin ten jest również używany na określenie całego biomu - borealne-go lasu iglastego występującego zarówno w Eurazji, jak i Ameryce Północnej. Oprócz drzew szpilkowych w t. występują brzozy, topole, olsze, wierzby. Runo leśne składa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRÓDMÓZGOWIE

  Część mózgu kręgowców rozwijająca się ze środkowego pęcherzyka pierwotnego. Od przodu graniczy z międzymózgo-wiem, a od tyłu z rdzeniem przedłużonym. Reguluje odbiór wrażeń wzrokowych i słuchowych, wywiera wpływ odruchowo-bezwarunkowy na wzajemne ułożenie części ciała i postawę w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TASIEMCE

  Gromada z typu płazińców, obejmująca dwie podgromady: tasiemce członowane i tasiemce nieczłonowane. Dojrzałe osobniki t. są pasożytami wewnętrznymi prawie wyłącznie kręgowców i zasiedlają głównie przewód pokarmowy, natomiast larwy pasożytują w organizmach bezkręgowców i kręgowców.

  T. nie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAKSJE

  Typ reakcji ruchowych roślin, bakterii, sinic i grzybów, polegający na swobodnej zmianie położenia w przestrzeni, a nie jedynie ustawienia, ukierunkowanej określonymi bodźcami. Mogą one odbywać się w kierunku źródła bodźca (taksja dodatnia) lub w kierunku przeciwnym (taksja ujemna). Wyróżniamy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO EKOLOGICZNE

  Ogół warunków życia organizmu, populacji, biocenozy, na który składają się czynniki abiotyczne, czyli siedlisko (klimat, skała macierzysta gleb, ukształtowanie terenu, dostępność wody) oraz czynniki biotyczne (wzajemne oddziaływanie na siebie organizmów, żyjących na wspólnym terenie).

  Istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLINOTOK

  Nadmierne wydzielanie śliny. Ś. jest symptomem zaburzeń nerwowych, występuje np. przy chorobie Parkinsona, zatruciach (np. rtęcią, grzybami), zapaleniu jamy ustnej, przy wściekliźnie, a także w początkowym okresie ciąży.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚMIERTELNOŚĆ

  Wielkość określająca zmniejszanie się liczby osobników w populacji na skutek ich śmierci, wyrażane jako wskaźnik śmiertelności, tj. liczba osobników wymarłych w określonym przedziale czasu na 100 iub 1000 osobników urodzonych. Ś. w populacjach naturalnych zależy od wieku osobników i od czynników...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLIZGOWA TEORIA SKURCZU

  Teoria wyjaśniająca mechanizm skurczu mięśnia, opracowana przez H. Huxleya i J. Hansona. Wykazali oni, że podczas skurczu mięśnia nie zmienia się ani długość miofilamentów, ani szerokość prążka A (obejmuje filamenty miozynowe i filamenty aktynowe), gdyż następuje wzajemne przesuwanie się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚPIĄCZKA

  Stan długotrwałej utraty przytomności, w którym występuje brak odruchów warunkowych i postępujący zanik odruchów bezwarunkowych, tj. odruchów rogówkowych czy reakcji na bodźce bólowe. Ś. często towarzyszą zaburzenia układu krążenia i oddychania (np. wywołana jest ciężkim niedotlenieniem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLUZ

  Bezbarwna substancja, której głównym składnikiem są mucyny, produkowana przez gruczoły śluzowe. Pokrywa ciało bezkręgowców, np. wirków, dżdżownic, ślimaków, chroniąc je przed wysychaniem, a także ułatwia oddychanie powierzchnią ciała oraz poruszanie się.

  U kręgowców śluz pokrywa błony...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt

Do góry