Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TĘŻYCZKA

  Choroba pojawiająca się przy niedoborach parathormonu. Zbyt niskie ilości tego hormonu powodują obniżenie poziomu wapnia w krwi i podwyższenie zawartości fosforu. Objawami są drgawki i silne skurcze mięśni kończyn powstające wskutek zachwiania równowagi jonów Ca2+ w mięśniach poprzecznie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORF

  Warstwa organicznych szczątków mchów, paprotników i nasiennych będących w początkowym etapie rozkładu. Torf powstaje w warunkach bardzo niewielkiego dostępu tlenu i znacznego uwodnienia, co ogranicza szybki rozkład tkanek roślinnych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TKANKA

  Zespół komórek, o podobnym pochodzeniu (z tego samego listka zarodkowego, por. histogeneza), budowie (morfologii) wraz z otaczającą go macierzą międzykomórkową, przystosowany do pełnienia określonych funkcji fizjologicznych. Tworzą narządy oraz układy funkcjonalne. Wykształcane przez zwierzęta...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORFOWISKO

  Ekosystem lądowy występujący na terenie o znacznej wilgotności podłoża, którego organizmy roślinne tworzą torf. Torfowiska powstają na skutek wypłycania zbiorników wodnych lub utrudnionego odpływu wód opadowych. Wyróżnia się dwa zasadnicze typy torfowisk. Torfowisko niskie (łąkowe) rozrasta się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA EWOLUCJI

  Teoria stworzona przez angielskiego przyrodnika Karola Darwina (1809-1882). Odbył on podróż naukową dookoła świata, w trakcie której zebrał wiele materiału przyrodniczego,

  Darwin w swoim dziele O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego przedstawił i udowodnił teorię ewolucji. Głosi w niej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘPE KOŃCE

  Powstające w miejscu przecięcia cząsteczki DNA. (kwasu deoksyrybonukleino wego) enzymem restrykcyjnym (restryktazą) końcowe odcinki nukleotydowe, charakteryzujące się tym, że ostatnie nukleotydy obu nici DNA (wystę pujące zarówno przy końcu 3’ jak i 5’) ułożone są bezpośrednio jeden nad drugim...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA TELOMOWA

  Zakłada, że powstanie organów roślin wyższych (mszaków, paprotników, nasiennych) odbyło się na drodze przekształceń telomów, W procesie przewyższania jeden z telomów rósł szybciej i przejmował funkcje łodygi (pędu osiowego). Boczne telomy rozgałęziały się i układały na jednej płaszczyźnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘTNICE

  Naczynia krwionośne, prowadzące do tkanek i narządów krew w lewej komory serca. Dostarczają do wszystkich komórek niezbędne substancje odżywcze i tlen (obieg duży) oraz prowadzą krew odtlenowaną - z serca do płuc (obieg mały). Wśród nich wyróżniamy: tętnice sprężyste, mięśniowe, mieszane i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMOREGULACJA

  Zdolność organizmów zwierzęcych do utrzymywania określonej temperatury ciała pomimo zmian temperatury otoczenia. Termoregulacja najlepiej rozwinięta jest u zwierząt stałocieplnych. Jeżeli organizm poddawany jest działaniu niskich temperatur, to następuje zwężenie naczyń krwionośnych skóry...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERYTORIALIZM

  Specyficzne zachowania zwierząt wykazywane na własnym terytorium. Zwierzęta czynnie bronią określonego terenu (areał osobniczy) przed innym osobnikami z ich gatunku, z wyjątkiem swoich partnerów, jeśli żyją parami.

  Terytorium jest najczęściej oznakowane specyficznymi substancjami zapachowymi lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt

Do góry