Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TRĄDZIK

  Częsta choroba skóry, zwłaszcza u młodzieży. Objawia się występowaniem zaskór-ników, grudek i krostek głównie na twarzy oraz ło-jotokowych okolicach mostka i pleców. Przyczyną zmian trądzikowych jest zaczopowanie ujść gruczołów łojowych złogami łoju i martwymi komórkami oraz namnażanie się w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROMBOCYTY (płytki krwi, płytki Bizzozera)

  Owalne elementy morfotyczne, w ilości 150-350 tys./mm3 krwi, bezjądrzaste (u niższych organizmów z jądrem). Powstają z megakariocytów w czerwonym szpiku kostnym, żyją około 9-ciu dni. Niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu krzepnięcia.

  Posiadają zdolność adhezji T (przylegania) i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIPLOID

  Organizm posiadający w jądrze komórkowym potrójny zestaw chromosomów - trzykrotność liczby haploidalnej (3n), np. u człowieka byłoby to 69 chromosomów w komórce. U zwierząt triploidy są mutacjami letalnymi, zaś w świecie roślin triploidy i inne poliploidy cechuje zwiększony rozwój, np. większe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROPIZMY

  Ruchy wzrostowe roślin. Zachodzą w kierunku działającego bodźca (tropizmy dodatnie) lub w kierunku przeciwnym (tropizmy ujemne). Istotną rolę w ruchach wzrostowych roślin odgrywają auksyny. W zależności od rodzaju działającego bodźca wyróżnia się: fototropizm, geotropizm, tigmotropizm...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRISOMIA

  Aberracja chromosomowa polegająca na występowaniu w jądrze komórkowym dodatkowego chromosomu (2n+l), np, posiadanie 3 a nie 2 chromosomów 21 - zespół Downa.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRÓJJODOTYRONINA

  Pochodna tyrozyny (aminokwas) zawierająca trzy atomy jodu. Trójjo-dotyronina - T3 oraz podobna do niej tyroksyna - T4 są hormonami produkowanymi przez tarczycę, Ich wydzielanie wzmaga się zwłaszcza w niskich temperaturach. Zwiększają zużycie tlenu w komórkach i przyczyniają się do podniesienia ciepłoty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRISOMIK

  Osobnik posiadający w swoim jądrze komórkowym trisomię jednego z chromosomów (2n+l),. np. zespół Downa. Trisomia większości chromosomów prowadzi do poronienia płodu podczas ciąży, zaś nieliczne przypadki noworodków z trisomią umierają w kilka miesięcy po porodzie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRÓJWARSTWOWCE

  Zwierzęta, które są zbudowane z trzech listków zarodkowych: ektoder-my, endodermy i mezodermy. Z tkanek zarodkowych wykształcają się wszystkie pozostałe tkanki, przy czym największy udział w ich tworzeniu ma powstająca najpóźniej w procesie gastrulacji - me-zoderma. Do trójwarstwowców należą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROCHOFORA

  Wolno pływająca larwa. Posiada dwa wieńce rzęsek wyrastających równoleżnikowo na mniej więcej kulistym cieie. Na dolnym biegunie trochofory w trakcie rozwoju wyrastają segmenty. Trochofora występuje w rozwoju morskich wieloszczetów (pierścienice) oraz niektórych mięczaków.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYLOBITY

  Wymarłe, prymitywne stawonogi występujące powszechnie w erze paleozoicznej (od karbonu po perm). Posiadały grzbietobrzusz-nie spłaszczone ciało z wyraźną segmentacją tułowia i odwłoka oraz dwugałęzistymi odnóżami. Irylobity znajduje się w formie skamielin i odciskow w materiale skalnym. Są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt

Do góry