Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WIDŁAKOWE

  Grupa paprotników (obecnie w randze typu). U roślin tych występuje przemia-J    na pokoleń, w której dominuje sporofit - na ogół niewielka roślina o widlasto rozgałęzionych korzeniach i pędach. Widłaki jednakozarodnikowe charakteryzują się heterotroficznymi przedroślami żywymi w symbiozie z grzybami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĄZKA PRZEWODZĄCA

  Inaczej wiązka waskularna, wytworzona przez tkanki przewodzące (ksylem i floem) struktura, służąca w roślinach naczyniowych do transportu wody wraz z solami mineralnymi w kierunku od korzenia do liści oraz produktów fotosyntezy odbywającej się w zielonych częściach rośliny (asymilatów) w kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘCH

  Zdolność do rozpoznawania substancji rozproszonych w powietrzu lub w wodzie, docierających z pewnej odległości, poprzez wyspecjalizowane narządy zmysłowe, zwane węchowymi. Receptory zlokalizowane w narządach zmysłowych przekazują informacje o docierających zapachach do ośrodkowego układu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIRKI

  Gromada bezkręgowców z typu płazińce. Są to niewielkie zwierzęta występujące w wodach słonych i słodkich, rzadko w wilgotnej glebie. Ich ciało jest grzbietobrzusznie spłaszczone, pokryte worem skórno-mięśniowym. Pomiędzy narządami znajdują się komórki parenchymy.

  Układ pokarmowy składa się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WICIOWCE

  Typ jednokomórkowych protistów posiadających jako organellum ruchu wici. Występują we wszystkich wodach Ziemi oraz w organizmach roślinnych i zwierzęcych (formy symbiotycz-ne i pasożytnicze).

  Niektóre wykazują zdolność do odżywiania się zarówno heterotroficznego, jak i autotroficznego - posiadają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘDRÓWKI ZWIERZĄT, migracje

  Zmiany miejsca pobytu zwierząt spowodowane poszukiwaniem pokarmu, lepszych warunków klimatycznych, dogodnego miejsca do rozrodu czy opuszczeniem przegęszczonego siedliska. Wędrówki są charakteiystyczne dla ptaków, które odbywają loty wraz ze zmianą pór roku, np. bociany, jaskółki (przelatują jesienią w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĆ

  Nitkowate struktury osadzone na powierzchni komórki, pełniące funkcje narządu ruchu. U prokariontów wić występuje u bakterii właściwych i archebakterii, jest strukturą osadzoną w błonie i ścianie komórkowej, biernie przenoszącą ruch wytwarzany przez specyficzny białkowy kompleks. Wici bakteryjne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /3 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGLA OBIEG

  Węgiel jest podstawowym pierwiastkiem budulcowym związków organicznych, Włączany jest w obieg w postaci C02, który jest pobierany z atmosfery przez producentów (organizmy autotroficzne) i wbudowany w ich struktury. Producenci są zjadani przez konsumentów i rzędu (roślinożerców), oni zostają zjedzeni...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOKOMÓRKOWY ORGANIZM

  Organizm, którego ciało jest zbudowane z wielu ko-, mórek. Z wyjątkiem gąbek komórki pozostałych zwierząt organizują się i specjalizują w odpowiednie tkanki. Do zróżnicowania komórek dochodzi w czasie rozwoju zarodkowego.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘZŁY CHŁONNE

  Otoczone torebką łącznotkankową skupiska tkanki chłonnej. U ssaków może być ich nawet kilka tysięcy. Odpowiedzialne są za wytwarzanie, „uczenie" i dobór limfocytów i przeciwciał. Na ich terenie występują ..również makrofagi zdolne do fagocytozy, które niszczą wnikające do organizmu ciała obce...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt

Do góry