Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WZÓR ZĘBOWY

  Przedstawienie stałej dla gatunku liczby zębów za pomocą wzoru. Zęby ssaków są heterodontyczne - zróżnicowane na: siekacze, kły, przedtrzonowce i trzonowce. W liczniku zapisuje się zęby połowy górnej szczęki a w mianowniku połowy żuchwy, np. wzór zębowy człowieka (uzębienie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIANA GAZOWA U ZWIERZĄT

  U zwierząt małych, żyjących w wodzie, np. drobnych skorupiaków, wymiana gazowa odbywa się całą powierzchnią ciała. .Większe zwierzęta wodne oddychają głównie za pomocą skrzeli. Większość zwierząt żyjących na lądzie wytwarza takie narządy jak: tchawki, płucotchawki, płuca. U zwierząt...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŚCIEKLIZNA

  Choroba wirusowa zwierząt. Wirus wścieklizny zaliczany jest do wirusów neu-rotropowych, tj. atakujących głównie tkankę nerwową. Duże stężenie wirusów znajduje się w ślinie i zwykle z nią wnika do drugiego organizmu przez uszkodzone powłoki ciata (rany, ukąszęnie).

  Jednym z charakterystycznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIANA GAZOWA

  Ogólne określenie procesów związanych z krążeniem substancji gazowych pomiędzy drganizmami i środowiskiem. Głównie dotyczy wymiany tlenu, ditlenku węgla i wody w formie asymilacji u roślin (pobór ditlenku węgla i —» wydalanie tlenu), -> oddychania roślin i zwierząt (pobieranie tlenu i wydalanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WTÓRNOJAMOWCE, Coelomata

  Zwierzęta posiadające wtórną jamę ciała - celomę. Celoma jest wyścielona własnym nabłonkiem. Do wtórnojamowców zalicza się wszystkie trójwar-stwowce z wyjątkiem płazińców (bezjamowce), u których brak jamy ciała, i obleńców (pseudojamowce), u których występuje pierwotna jama ciała...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIANA GAZOWA U CZŁOWIEKA

  Wymiana gazowa w płucach: Powietrze jest mieszaniną gazów. Najważniejszymi składnikami są: azot ok. 78%, tlen ok. 21%, dwutlenek węgla ok. 0,03% i inne gazy. Z powietrza wciągniętego do wnętrza pęcherzyków płucnych tlen przechodzi do naczyń włosowatych, a dwutlenek węgla, przetransportowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WTÓROUSTE

  Grupa trójwarstwowców, wtórnojamowców, u których w okresie rozwoju zarodkowego z pragęby (blastoporu) powstaje otwór odbytowy. Otwór gębowy tworzy się na przeciwnym do pragęby biegunie. Do wtóroustych należą szkarłupnie i wszystkie strunowce. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRZECIONO KARIOKINETYCZNE

  Inaczej wrzeciono podziałowe lub mitotyczne. Struktura złożona z mikrotubul - włókien białkowych, odgrywająca rolę w czasie podziału komórki. Wrzeciono podziałowe wykształca się pomiędzy biegunami komórki podczas profazy.

  W metafazie część jego włókien przyłącza się do centromerów, by w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIANA GAZOWA U ROŚLIN

  U roślin istota oddychania komórkowego jest taka sama jak u zwierząt. Różnica przebiegu tego procesu dotyczy sposobu pobierania tlenu z otoczenia oraz wydalania dwutlenku węgla, czyli wymiany gazowej.

  U płechowców wymiana gazowa odbywa się przez całą powierzchnię plechy (ciało glonów). U organowców...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDALANIE, ekskrecja

  Fizjologiczny proces polegający na usuwaniu z organizmu produktów przemiany materii, niepodlegających już dalszym przemianom (czasem szkodliwych dla organizmu), czyli tzw, końcowych produktów przemiany materii. Ponadto, dzięki wydalaniu wody, zachodzi regulacja ciśnienia osmotycznego i stężenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 076

  praca w formacie txt

Do góry