Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZASIĘG, areał

  Obszar występowania gatunku lub innej jednostki taksonomicznej. Gatunki kosmopolityczne mają szeroki zasięg występowania, gatunki endemiczne - bardzo ograniczony, w skrajnych przypadkach do jednego stanowiska (np. welwiczja).

  Wyróżnia się zasięgi ciągłe (np. złocienia Zawadzkiego) i rozenwane (np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ TURNERA

  Choroba zaliczana do chorób genetycznych, związanych z abberacją chromosomową - anueploidia. Zespół Turnera wywołany jest monosomią chromosomu X, a więc osobnik posiada jeden chromosom X. Choroba ta dotyczy jedynie osobników płci żeńskiej. Chore są bezpłodnymi kobietami, nie posiadającymi ciałka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTAWKI

  Płaskie lub kieszonkowate struktury występujące w sercu, naczyniach krwionośnych i limfatycznych. Zastawki mają postać łącz-notkankowych płatków przyrośniętych brzegiem do ściany naczynia. Zapewniają jednokierunkowy przepływ krwi i zapobiegają jej cofaniu się.

  W sercu wyróżnia się zastawkę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZĘBY

  Narządy jamy gębowej kręgowców, służące do przytrzymywania, odcinania, rozdrabniania i żucia pokarmu. Zęby są homologiczne do łusek plakoidalnych ryb —> chrzęstnoszkieletowych i mają taką jak one budowę. Główne miejsce występowania zębów to szczęka górna i dolna, chociaż u wielu gatunków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /4 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATRUCIE JADEM KIEŁBASIANYM

  Ciężkie zatrucie botuliną, toksyną uwalnianą przez laseczkę jadu kiełbasianego - Clostridium botulinum. Laseczki te rozwijają się w psujących się bogatobiałkowych produktach żywnościowych (np. konserwy mięsne) w warunkach beztlenowych.

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARODEK, embrion

  Młody organizm niezdolny do samodzielnego życia. Zarodek powstaje po podziałach mitotycznych zygoty. U zwierząt rozwija się wewnątrz osłon jajowych lub w organizmie matki, —» embrion.

  U. roślin zarodek powstaje w rodni (mszaki, paprotniki, nagonasienne) lub woreczku zalążkowym (okrytonasienne). U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELENICE

  Glony spotykane we wszystkich środowiskach wodnych i wilgotnych, ale najliczniej w wodach słodkich. Znamy ok. 11000 gatunków. Zielenice posiadają różnokształtne chloroplasty (chromatofory) z chlorofilem a i b oraz karotenow-cami i luteiną.

  Jako materiał zapasowy gromadzą skrobię. Zielenice są bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAMKA I KLUCZA TEORIA

  Teoria, według której cząsteczka substratu pasuje przestrzennie do centrum aktywnego enzymu tak, jak klucz do zamka. Autorstwo tej teorii przypisuje się Fisherowi i przeciwstawia się jej inną, nowszą teorię - Koshlanda - „ręki i rękawiczki". Druga teoria przyjmuje indukcyjne, wzajemne dopasowanie się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST

  Podstawowa cecha wszelkich organizmów żywych, objawiająca się zwiększaniem przez nie rozmiarów liniowych. Wzrost może być wynikiem zwiększania rozmiarów komórek, pomnożenia ich ilości w wyniku podziałów mitotycznych lub obu procesów jednocześnie.

  W przypadku organizmów jednokomórkowych i o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA GLEBY

  Gleba jest bardzo ważnym elementem środowiska przyrodniczego, gdyż razem z klimatem, na który składa się zespół zjawisk i procesów atmosferycznych, tworzy naturalne siedlisko życia roślin i zwierząt, spełniając ważną rolę przy produkcji biomasy, czyli żywej substancji organicznej przypadającej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 700

  praca w formacie txt

Do góry