Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŻEBRA

  Wydłużone, łukowato wygięte, parzyste kości lub chrząstki połączone z kręgosłupem. U większości kręgowe ów występują w tułowiu lub tylko w jego części piersiowej. U węży i jaszczurek beznogich ciągną się wzdłuż całego kręgosłupa.

  Ostatnie dwie pary nie zrastają się z mostkiem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNOCIEPLNE ZWIERZĘTA

  Organizmy zwierzęce, u których temperatura ciała jest zależna od temperatury otoczenia. Do zwierząt zmiennociepinych należą wszystkie bezkręgowce, a z kręgowców ryby, płazy i gady. Organizmy te potrafią różnymi sposobami podnosić lub obniżać temperaturę ciała w pewnych granicach.

  Ogrzewają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAWAŁ SERCA

  Martwica (nekroza) fragmentu mięśnia sercowego, powstała na skutek zahamowania dopływu krwi do tego obszaru (zwężenie lub zamknięcie światła naczyń wieńcowych), m.in. w następstwie zmian arteriosklerotycznych.

  Do głównych objawów zawału należą: zamostkowy ból w klatce piersiowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARODNIA, sporangium

  Jedno- lub wielokomórkowy twór powstający w obrębie sporofitu roślin. W zarodni po mejozie powstają haploidalne zarodniki służące do rozmnażania bezpłciowego, jednokomórkowe zaradnie powstają też u grzybów, np. zaradnie workowe, podstawkowe.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIMOZIELONE ROŚLINY

  Rośliny, które nie zrzucają liści na zimę. Wszystkie gatunki posiadają liście o budowie kseromorficznej. Najbardziej rozpowszechnione w naszej florze zimozielone rośliny to rośliny iglaste. Inne, np. dębik ośmiopłatkowy czy borówka, posiadają liście małe i skórzaste.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDROWIE

  Stan pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, Z fizjologicznego punktu widzenia zdrowie jest to pełna zdolność organizmu do utrzymania równowagi między nim i środowiskiem zewnętrznym, do prawidłowego reagowania na zmiany środowiska i przystosowania do nich. Nauką dotyczącą zagadnień...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARODNIK, spora

  Jednokomórkowy twór służący roślinom i grzybom do rozmnażania bezpłciowego, Zarodniki zwykle powstają po podziałach mejotycznych (mejospory) - u roślin i wielu grzybów lub mitotycznych (mitospory), np. zarodniki konidialne u kropidlaka.

  W zależności od sposobu powstawania wyróżnia się endospory...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ DOWNA, Downa zespół

  Choroba zaliczana do chorób genetycznych związanych, z aberracją chromosomową - anueploidia. Zespół Downa wywołany jest trisomią 21 chromosomu, a więc osobnik z zespołem Downa na 3 chromosomy 21.

  Cechy fenotypowe osobnika dotkniętego tą chorobą to: obniżone napięcie mięśniowe, krótka czaszka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY AZOTOWE

  Heterocykliczne, hydrofobowe związki organiczne, zawierające co najmniej dwa atomy azotu w pierścieniu. W połączeniu z cukrem tworzą nukleozydy, a po dołączeniu grup fosforanowych nukleotydy budujące m.in. kwasy nukleinowe (DNA i RNA). Wśród nich wyróżniamy dwupierścieniowe pochodne puryny (adenina...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ KLINEFELTERA

  Choroba o podłożu genetycznym, odmiana hermafrodytyzmu. Spowodowana zaburzeniami w rozdziale chromosomów w procesie tworzenia gamet, które po połączeniu prowadzą do powstania zarodka męskiego o nieprawidłowym kariotypie (1 na 1000 urodzeń chłopców). Charakteryzuje się obecnością, co najmniej jednego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 309

  praca w formacie txt

Do góry