Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  METODY JAŁOWIENIA

  W badaniach mikrobiologicznych ogromny wpływ na uzyskiwane wyniki ma higiena osobista oraz jałowość pomieszczeń, sprzętu i pożywek, które są wykorzystywane w pracy. W metodach jałowienia, wykorzystywanych również w medycynie, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i w życiu codziennym, zastosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY JAŁOWIENIA - Metody fizyczne

  Zastosowanie wysokich temperatur (na sucho lub na mokro):

  Gotowanie. Szkiełka podstawowe i nakrywkowe gotuje się w roztworze mydła lub środka myjącego, a następnie dokładnie płucze stosując na koniec wodę destylowaną. Po umyciu przechowuje się je na sucho w specjalnych pojemnikach, bądź...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /9 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działy mikrobiologii

  Poszerzenie zakresu i tematyki badań mikrobiologicznych w XX w spowodował podział mikrobiologii na szereg działów, np. mikrobiologię ogólną zajmująca się budową, funkcjami życiowymi i przemianą materii i mikrobiologię szczegółową zajmującą się poszczególnymi grupami mikroorganizmów (wirusologia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY JAŁOWIENIA - Metody mechaniczne

  Filtrowanie. Zabieg ten stosujemy w przypadku. gdy mamy do czynienia z materiałami, które w podwyższonej temperaturze ulegają zmianom fizycznym i chemicznym. Są to zwykle pożywki zawierające witaminy, aminokwasy, surowicę, mocznik i termolabilne składniki dodawane do podłoży. Do wyjaławiania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROBIOLOGIA - Kalendarium

  XVI w. - budowa mikroskopu złożonego – Bracia Jensenowie

  XVII w. - budowa mikroskopu złożonego, obserwacje komórek roślinnych – Hook

  - budowa mikroskopu i pierwsze obserwacje mikroorganizmów – A. v. Leeuwenhoek

  XVIII w. - opisy form bakterii i ich wydzielenie spośród pierwotniaków – Műller

  XIX w. -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY JAŁOWIENIA - Metody chemiczne

  Do sterylizacji podłóg, ścian i powierzchni roboczych, linii technologicznych, czy też maszyn lub ich części stosuje się także (zgodnie z zaleceniami producenta) różne środki dezynfekcyjne. Różnią się one aktywnością biologiczną i mechanizmami działania. Aktywność biologiczna środków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM

  Metody mikrobiologiczne, z którymi mamy do czynienia podczas ćwiczeń mają na celu wykrywanie i badanie grup mikroorganizmów zarówno pożądanych jak i szkodliwych, które występują w halach produkcyjnych, magazynach, opakowaniach i w surowcach oraz produktach rolno-spożywczych.

  Aby zapobiec przypadkowemu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowa aparatura mikrobiologiczna

  Autoklaw Urządzenie służące do sterylizacji niektórych pożywek oraz jałowienia drobnego sprzętu mikrobiologicznego (płytki Petriego, kolby, probówki, zlewki, butelki).

  Autoklaw to hermetycznie zamknięty kocioł stalowy o podwójnych ścianach i dnie, w którym uzyskuje się wysokie ciśnienie. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drobny sprzęt i szkło laboratoryjne

  Igła preparacyjna – prosty drucik osadzony w oprawce, służący do posiewów wgłębnych bakterii, sporządzania preparatów mikologicznych. Może być zakończony haczykiem i wtedy służy do przeszczepiania grzybów.

  Eza – wykonany ze specjalnego rodzaju stali, często platynowy i osadzony w oprawce drut...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROBIOLOGIA - Definicja i przedmiot badań

  MIKROBIOLOGIA – „micros; bios; logos” podobnie jak botanika i zoologia, jest działem biologii – nauki o życiu małych organizmów. Encyklopedia multimedialna PWN określa mikrobiologię jako „naukę o budowie, czynnościach i roli w przyrodzie (gospodarce) drobnoustrojów”.

  Przedmiotem badań mikrobiologii są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 909

  praca w formacie txt

Do góry