Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Przygotowywanie pożywek

  Znając skład jakościowy i ilościowy pożywki, dodaje się do wody destylowanej poszczególne składniki zgodnie z podaną recepturą, następnie ogrzewa na gazie do momentu uzyskania klarowności płynu i koryguje pH (jeżeli jest różne od oczekiwanego).

  W zależności od rodzaju pożywki i wymaganych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Kwasowość: odczyn środowiska

  pH lub stężenie jonów wodorowych jest jednym z czynników, który znacząco wpływa na ilościowy i jakościowy skład mikroflory w danym środowisku. Chociaż pH soku komórkowego mikroorganizmów utrzymuje się na poziomie bliskim obojętnemu, co zapobiega rozkładowi wrażliwych na działanie kwasów i zasad...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Przygotowanie podłoży stałych

  Rozlewanie pożywki na płytki Petriego:

  odkorkować kolbkę z pożywką i opalić jej wylot w płomieniu palnika; 

  uchylić lekko wieczko szalki Petriego i wlać do niej pożywkę tak aby utworzyła na dnie kilkumilimetrową warstwę (około 10 ml podłoża);

  zamknąć...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Składniki odżywcze

  Metabolizm komórki opiera się na dwóch przeciwstawnych procesach, które łączy proces wytwarzania, gromadzenia i przekazywania energii. Są to:

  Anabolizm (asymilacja) – pobieranie z otoczenia i synteza na drodze redukcji związków o dużej złożoności (małej entropii), przy wykorzystaniu energii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Przygotowanie podłoży płynnych

  Rozlewanie bulionu odżywczego do probówek:

  przygotować w statywie, szereg jałowych probówek z korkami o pojemności około 25ml;

  odkorkować kolbkę z podłożem i opalić jej wylot w płomieniu palnika;

  odkorkować probówkę i opalić jej wylot w płomieniu palnika;

  rozlewać bulion do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład chemiczny mikroorganizmów

  Skład chemiczny drobnoustrojów jest zbliżony do składu chemicznego innych organizmów. Około 80% stanowi woda, która z jednej strony jest środowiskiem wewnętrznym komórki, w którym przebiega szereg reakcji chemicznych, a z drugiej odgrywa czynną rolę w tych reakcjach. Do innych bardzo ważnych związków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /2 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Temperatura

  Mikroorganizmy rozwijać się mogą w bardzo szerokim zakresie temperatur, od – 23°C (silnie zasolone wody Antarktydy w których stwierdzono obecność bakterii z rodzaju Corynebacterium i grzybów z rodzaju Sporobolomyces) do 113°C (gorące źródła, kominy termalne – Pyrodictium brockii). Większość...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW

  Jedna z definicji mówi, że „drobnoustroje to organizmy wszędobylskie”, występujące na całej kuli ziemskiej - w całej biosferze, tj.:

  w powietrzu – są stałym składnikiem aeroplanktonu - zdolne do kiełkowania formy przetrwalne spotyka się nawet na wysokości ponad 5 tys.m npm.

  w wodach –...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład pożywek hodowlanych

  Pożywki hodowlane zwane inaczej podłożami mikrobiologicznymi służą do hodowli mikroorganizmów w warunkach laboratoryjnych. Stosując różne podłoża możemy prowadzić izolację mikroorganizmów, różnicować je, namnażać oraz identyfikować.

  Podstawowym materiałem budulcowym komórki, stanowiącym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /4 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW

  Skład ilościowy (liczebność) i jakościowy (różnorodność gatunkowa) mikroflory różnych środowisk jest odmienny, niekiedy nawet bardzo specyficzny. Zależy on od właściwości gatunkowych mikroorganizmów oraz od czynników ekologicznych: abiotycznych (fizycznych i chemicznych) oraz biotycznych (dodatnich i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 609

  praca w formacie txt

Do góry