Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH

  Obecność w środowisku wszystkich niezbędnych składników, a także brak czynników ograniczających sprawiają, że bakterii są zdolne do szybkiego wzrostu i rozmnażania się. Łączą się z tym dwa zagadnienia:

  Wzrost i rozmnażanie się (podział) pojedynczej komórki

  Wzrost liczebności całej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW - Pobór materiału i przygotowanie do posiewu

  Odpowiednie pobranie materiału do badań jest bardzo ważnym elementem pracy w mikrobiologii, gdyż decyduje o dalszym przebiegu badania oraz wyniku posiewu.

  Pobieranie materiału do badań z powierzchni

  Metoda tamponowa

  Stosowana do oceny skażenia mikrobiologicznego dużych powierzchni (kadzie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /4 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROSKOP I PRZYGOTOWANIE PREPARATÓW DO OBSERWACJI MIKROSKOPOWYCH

  Jak wynika z wcześniej podanej definicji drobnoustroje to organizmy mikroskopijnej wielkości, mierzonej w mikrometrach lub w nanometrach, których badanie jest możliwe za pomocą metod mikrobiologicznych, miedzy innymi mikroskopowych;

  Drobnoustroje charakteryzują się zatem małymi rozmiarami. Wielkość...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Wzrost i rozmnażanie się pojedynczej komórki

  Czas jednej generacji, potrzebny do powstania z komórki macierzystej dwóch form potomnych trwa w optymalnych warunkach laboratoryjnych od 10 –20 minut. Ponieważ zależy on od czynników środowiskowych, stąd w warunkach naturalnych okres ten jest dłuższy (liczy się nie w minutach, lecz w godzinach).

  Kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW - Technika posiewów

  Posiew mikrobiologiczny jest to przeniesienie badanego materiału na jałową pożywkę, którą umieszcza się w zależności od oczekiwanego wyniku w inkubatorze. Wszystkie posiewy wykonuje się przestrzegając zasad jałowości, czyli posiew wykonuje się przy zapalonym palniku, opalając wyloty naczyń i pipet w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroskop

  Mikroskop jest przyrządem optycznym przeznaczonym do obserwacji bardzo małych przedmiotów lub ich szczegółów pod dużym powiększeniem. Za jego pomocą uzyskujemy informacje dotyczące morfologii mikroorganizmów, ich struktury zewnętrznej, sposobu rozmnażania, podziału komórkowego, a także zdolności ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Wzrost liczebności całej populacji

  Wzrost populacji jest funkcją rozmnażania się pojedynczych osobników w czasie. Bakterie po przeszczepieniu na nowe, odpowiednie dla nich podłoże agarowe, są zdolne do wytworzenia w stosunkowo krótkim czasie (24-48 godzin) liczebnej populacji. Populację taką nazywamy hodowlą lub kulturą. Jeśli populację...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /2 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW - Posiew ilościowy

  Posiew ilościowy stosuje się w przypadku konieczności oznaczenia liczby drobnoustrojów w badanym materiale. Przygotowując próbę badanego materiału do posiewu ilościowego należy zastosować metodę kolejnych rozcieńczeń. W tym celu należy odważyć lub odmierzyć określoną ilość produktu (1 lub 10 cm3...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Charakterystyka wzrostu mikroorganizmów na pożywkach

  Obserwacja wzrostu drobnoustrojów na pożywkach należy do ważnych informacji diagnostycznych przy identyfikacji drobnoustrojów. W zależności od rodzaju podłoża w diagnostyce uwzględnia się różne cechy.

  Cechy diagnostyczne wzrostu mikroorganizmów na różnych podłożach:

  Bulion płynny

  Występowanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKA WYKONYWANIA POSIEWÓW - Izolacja czystych kultur

  W badaniach mikrobiologicznych posługujemy się czystymi kulturami, tj. hodowlami wyprowadzonymi z jednej komórki (zarodnika), które reprezentują jeden gatunek drobnoustroju.

  Sposoby izolacji czystych kultur wykonujemy przez zastosowanie:

  posiewu na całej powierzchni (A)

  posiewu sektorowo – redukcyjnego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt

Do góry