Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ERYTROPOEZA

  Krwinki czerwone powstają w szpiku kostnym ze wspólnej dla wszystkich komórek krwi komórki macierzystej (komórki pluripotencjalnej powstającej z mezenchymy). Proces tworzenia krwinek czerwonych, który polega na redukcji ilości organelli komórkowych sprzyja maksymalizacji zawartości hemoglobiny w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIMFOCYTY

  Limfocyty stanowią 25 - 45% wszystkich krwinek białych. Zmniejszoną ilość limfocytów nazywamy limfopenią, natomiast zwiększoną - limfocytozą. Limfocyty są komórkami małymi (najmniejszymi spośród wszystkich leukocytów), kulistymi o średnicy 8 -15 μm. W cytoplazmie zawierają szorstką siateczkę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /4 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRWINKI BIAŁE

  Krwinki białe (leukocyty) stanowią niejednorodną grupę elementów morfotycznych krwi, na którą składają się następujące komórki:

  1. Krwinki białe ziarniste – granulocyty, a wśród nich:

  - granulocyty obojętnochłonne – neutrofile (45-65%);

  - granulocyty kwasochłonne - eozynofile (2-5%);

  -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIMFOCYTOPEZA

  Powstawanie limfocytów rozpoczyna się od komórki macierzystej szpiku kostnego (komórki pluripotencjalnej). W procesie powstawania limfocytów można wyróżnić jedynie dwie formy przejściowe:

  limfoblast;

  prolimfocyt.

  Główną tendencją w powstawaniu limfocytów jest stopniowe zmniejszanie się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANULOCYTY OBOJĘTNOCHŁONNE

  Granulocyty obojętnochłonne są najliczniejszymi krwinkami wśród leukocytów, stanowiąc 45-65 % wszystkich leukocytów. Ich średnica wynosi 12-15 μm. Cechą charakterystyczną tych komórek jest jądro składające się z 2-5 segmentów (płatów).Liczba płatów jądra zależy od dojrzałości komórki. Formy mniej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREW

  Krew jest płynną tkanką, która składa się z nieupostaciowanego osocza (plazmy) oraz z elementów upostaciowanych (morfotycznych). Osocze stanowi 55%, a elementy morfotyczne około 45 % objętości całej krwi. Funkcja krwi polega na transportowaniu gazów, składników odżywczych, produktów przemiany materii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /2 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika wykonania preparatów mikroskopowych

  W zależności od kierunku prowadzanych badań mikroskopowych wykonuje się preparaty przyżyciowe lub utrwalone. Za pomocą preparatów mikroskopowych można określić:

  obecność lub liczbę żywych i martwych komórek drobnoustrojów;

  kształty, wielkość i obecność otoczki oraz zdolność do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie preparatów przyżyciowych

  Preparaty przyżyciowe służą do obserwacji ruchliwości, żywotności, sposobu rozmnażania, a czasami do wykrywania substancji zapasowych. Najczęściej prowadzi się obserwacje drożdży i pleśni ze względu na ich budowę i rozmiar. Obserwacja bakterii, ze względu na małe rozmiary, ogranicza się jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika wykonywania preparatów utrwalonych

  Przygotowanie preparatów utrwalonych obejmuje następujące czynności: wykonanie rozmazu, utrwalenie i barwienie preparatu.

  Wykonanie rozmazu. W przypadku hodowli płynnych rozprowadzamy kroplę badanego materiału cienką warstwą na odtłuszczonym szkiełku podstawowym. Gdy pobieramy materiał z hodowli stałej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /5 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określanie wielkości mikroorganizmów

  Wielkość mikroorganizmów określamy dwoma metodami:

  metodą pomiaru prostego. Polega ona na dokładnym narysowaniu komórki na papierze milimetrowym, w takiej wielkości, w jakiej widzimy przy danym powiększeniu. Z rysunku odczytujemy wymiary w milimetrach, a wielkość rzeczywistą obliczamy ze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 363

  praca w formacie txt

Do góry