Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czynniki ryzyka położniczego

  Należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie każdej kobiety do ciąży i zachęcać wszystkie pacjentki w wieku rozrodczym do wizyty u ginekologa przed planowaną koncepcją. Ma to doniosłe znaczenie dla zdrowia przyszłego potomstwa oraz dla prawidłowego przebiegu ciąży. Zaleca się wykonanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /09.06.2014 Znaków /5 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola położnej w okresie oznaczania profilu biofizycznego płodu

  Personel medyczny, (lekarz, położna), po zapoznaniu się ze stanem zdrowia ciężarnej/rodzącej oraz dobrostanem płodu na podstawie wywiadu, badania położniczego, osiuchiwania tętna płodu i zapisu KTG, ocenia stopień zagrożenia płodu oraz informuje pacjentkę, w przypadku podejrzenia o niedotlenienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /09.06.2014 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad ginekologiczny

  Wywiad ginekologiczny powinien zawierać:

  •    Dane dotyczące miesiączki - należy zapytać, w którym roku życia wystąpiła pierwsza miesiączka, czy miesiączki były regularne, ile dni trwał cykl miesiączkowy, ile dni trwało krwawienie, jaki był charakter miesiączek (prawidłowe, skąpe, obfite...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /09.06.2014 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biochemiczna ocena rozwoju zarodka i pfodu w I trymestrze ciąży

  Badania biochemiczne opierają się na założeniu, że prawidłowy rozwój zarodka i płodu wiąże się z obniżeniem lub podwyższeniem stężeń określonych markerów w surowicy krwi ciężarnej. Łożysko ludzkie podczas ciąży spełnia wiele funkcji, m.in. jest narządem wydzielania wewnętrznego. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /09.06.2014 Znaków /8 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie cytologiczne

  Nowotwory szyjki macicy są najczęściej występującymi nowotworami złośliwymi u kobiet. Częstość występowania raka szyjki macicy i CIN (cervical in-traepithelial neoplasia) w okresie ciąży jest taka sama jak poza tym okresem. Dlatego tak ważne jest pobranie wymazu cytologicznego podczas pierwszej wizyty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /09.06.2014 Znaków /5 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położna w systemie opieki zdrowotnej nad kobietą ciężarną

  Położna zajmuje kluczową pozycję w polskim systemie opieki zdrowotnej. Z punktu widzenia dobrobytu obywatelek-pacjentek efektywna i szeroko dostępna położnicza opieka zdrowotna powinna być jednym z najważniejszych obszarów aktywności władzy publicznej. Państwo powinno tak zorganizować proces udzielania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /7 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamica moczowa

  Kamica moczowa może dotyczyć każdego odcinka dróg moczowych i jest częstą przyczyną gwałtownych dolegliwości bólowych (kołka nerkowa), krwawień, zakażeń i uropatii zaporowej. Około 90% kamieni zbudowanych jest z soli wapnia, głównie szczawianów, 5% tworzą kamienie z kwasu moczowego, 2% składa się z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstępne rozpoznanie ciąży

  Ciążę rozpoznaje się na podstawie objawów, które są wyrazem obecności oraz rozwoju elementów jaja płodowego: subiektywnych, pojawiających się w wyniku reakcji organizmu kobiety na działanie hormonów ciałka żółtego i trofo-blastu, oraz obiektywnych, wynikających z badań fizykalnych (podmiotowych lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia układu moczowego

  Zakażenia układu moczowego należą do częstych jego schorzeń, szczególnie u kobiet. W patogenezie zakażeń istotne są drogi, jakimi drobnoustroje mogą dostać się do układu moczowego. Drogi te mogą być zależne od przepływu krwi, chłonki lub moczu. Klinicznie zakażenia dzieli się na zakażenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój dziecka

  W 4. miesiącu długość ciemieniowo-siedzeniowa wynosi ok.12 cm, a masa ciała 110 g i jest to okres największego tempa wzrostu w ciągu całej ciąży. Znacznie zmienia się proporcja między głową a resztą ciała płodu. Między 3. a 5. miesiącem ciąży głowa stanowi V3 całej długości ciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /4 193

  praca w formacie txt

Do góry