Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Budowa tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej

  Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa składa się z długich cylindrycznych komórek nazywanych włóknami. Ich długość może dochodzić do kilkudziesięciu centymetrów, a średnica waha się od 10 do 100 μm. Komórki te są wielojądrowe. Stosunkowo nieduże jądra ułożone są tuż pod...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /4 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROMBOCYTY

  Trombocyty, zwane inaczej płytkami krwi, są małymi (o średnicy ok. 2 μm), bezjądrzastymi fragmentami megakariocytów, z których powstają. Te elementy morfotyczne krwi pełnią rolę w procesie krzepnięcia krwi. Liczba trombocytów we krwi obwodowej wynosi od 150 000 do 400 000 w 1mm³. Pod względem struktury...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANULOCYTY KWASOCHŁONNE

  Granulocyty kwasochłonne (eozynofile) występują we krwi obwodowej w ilości od 2 do 5 % wszystkich leukocytów. Wzrost liczby granulocytów kwasochłonnych (eozynofilia) występuje we krwi w przebiegu chorób pasożytniczych oraz alergicznych. Obniżenie liczby eozynofili (eozynopenia) występuje w przebiegu duru...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTAWANIE PŁYTEK KRWI

  Trombocyty powstają w szpiku kostnym ze wspólnej dla wszystkich elementów morfotycznych krwi komórki prekursorowej. Z tej komórki powstają kolejno:

  megakarioblast;

  promegakariocyt;

  megakariocyt;

  trombocyt.

  Megakarioblast ma średnicę około 50 μm, posiada duże nerkowate jądro...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANULOCYTY ZASADOCHŁONNE

  Granulocyty zasadochłonne (bazofile) występują we krwi obwodowej w ilości 0,5 – 1% wszystkich leukocytów. Są one najmniejsze ze wszystkich granulocytów, gdyż mają średnicę około 9-12 μm. Bazofile wykazują wiele podobieństw do tkankowych komórek tucznych. Jądro tych leukocytów najczęściej składa się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TKANKA MIĘŚNIOWA

  Wyróżnia się następujące rodzaje tkanki mięśniowej:

  Tkankę mięśniową poprzecznie prążkowaną szkieletową.

  Tkankę mięśniową poprzecznie prążkowaną sercową

  Tkankę mięśniową gładką.

  W stosunku do tkanki mięśniowej zwyczajowo stosuje się specjalne nazwy, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANULOPOEZA

  Wyjściową komórką dla granulopoezy jest komórka pluripotencjalna. Kolejnymi komórkami w procesie powstawania granulocytów są:

  mieloblast;

  promielocyt;

  mielocyt;

  metamielocyt;

  granulocyt.

  Mieloblast jest komórką dużą, kulistą o zasadochłonnej cytoplazmie, z dużym okrągłym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERYTROCYTY

  Krwinki czerwone – erytrocyty - stanowią najliczniej występującą grupę wśród elementów morfotycznych krwi. Liczba krwinek czerwonych u zdrowego dorosłego człowieka wynosi: u kobiet około 4,5 mln, u mężczyzn około 5mln, zaś u noworodków może sięgać nawet 7 mln w 1 mm³. Liczbę erytrocytów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /5 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘŚNIE SZKIELETOWE (skeletal muscle)

  Komórki mięśniowe pochodzą z mezodermy. Komórki mięśni szkieletowych powstają z fragmentów mezodermy zwanych miotomami. Komórki miotomów przekształcają się w prekursory komórek mięśniowych nazywane mioblastami. W dalszym etapie embriogenezy każde włókno mięśniowe powstaje przez połączenie się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOCYTY

  Są największymi krwinkami białymi, gdyż ich średnica może sięgać nawet 20 μm. Stanowią one około 4-8% wszystkich leukocytów. Są one prekursorami fagocytów jednojądrowych, czyli makrofagów znajdujących się w wielu tkankach. Cechą rozpoznawczą monocytów jest charakterystyczne duże nerkowate jądro, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 742

  praca w formacie txt

Do góry