Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Blaszka mięśniowa błony śluzowej

  Blaszkę mięśniową błony śluzowej tworzą dwie warstwy komórek mięśniowych gładkich. Wewnętrzna zbudowana jest z miocytów ułożonych okrężnie, natomiast zewnętrzna zawiera miocyty układające się podłużnie wzdłuż długiej osi jelita.  

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariera ochronna błony śluzowej przewodu pokarmowego

  Błona śluzowa przewodu pokarmowego narażona jest w znacznym stopniu na działanie patogenów i antygenów pochodzących zarówno ze środowiska zewnętrznego, które dostarczane są wraz z pokarmem (wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty oraz alergeny pokarmowe), jak i wewnętrznego ze względu na obecność flory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /2 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosmki jelitowe

  Są strukturami typowymi dla jelita cienkiego, a funkcja ich związana jest głównie z resorpcją składników pokarmowych. Mają postać palczastych uwypukleń blaszki właściwej błony śluzowej wraz z leżącym na jej powierzchni nabłonkiem walcowatym.

  W obrębie nabłonka występują przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły jelitowe

  Nabłonek pokrywający kosmki ulega wpukleniu w głąb błony śluzowej tworząc najczęściej pojedyncze cewkowe lub rozwidlone gruczoły jelitowe zwane także kryptami Lieberkühna. Rozciągają się od podstawy kosmków do blaszki mięśniowej śluzówki nie przekraczając jednak jej granicy. Krypty jelitowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki M

  Stanowią ok. 10% ogólnej liczby komórek nabłonka pokrywającego grudki chłonne. Posiadają spłaszczoną cytoplazmę na przekroju przypominającą odwróconą literę U lub miseczkę, której część wypukła skierowana jest do światła jelita. Natomiast część wklęsła obejmuje komórki limfoidalne leżące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Limfocyty śródnabłonkowe

  Ponad 90% limfocytów śródnabłonkowych należy do populacji limfocytów T. Stanowią pulę rozproszonych komórek lokalizujących się pomiędzy pozostałymi komórkami nabłonkowymi. Układają się najczęściej poniżej linii jąder komórek nabłonka sąsiadujących z limfocytami. Najwięcej limfocytów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki Panetha

  Komórki Panetha lokalizują się w dolnych częściach krypt jelitowych. Posiadają rozbudowaną szorstką siateczkę śródplazmatyczną, aparat Golgiego oraz charakterystyczne ziarnistości kwasochłonne zlokalizowane w przyszczytowej części cytoplazmy. Komórkom Panetha przypisuje się rolę w reakcjach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito cienkie

  Jelito cienkie jest najdłuższą częścią przewodu pokarmowego wynoszącą od 4 do 6 metrów. Do podstawowych zadań jelita cienkiego należy: produkcja enzymów, trawienie i wchłanianie produktów rozkładu a także obrona przeciwko licznym patogenom. Wyróżniamy w nim trzy

  odcinki: dwunastnicę, jelito czcze i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moszna

  Moszna (worek mosznowy) podzielona jest na dwie komory, w których znajdują się: jądro, najądrze i początkowe odcinki nasieniowodu. Ściana moszny składa się idąc od zewnątrz ze specyficznie zbudowanej skóry, tkanki podskórnej, a także omówionych wcześniej osłonek jądra, najądrza i powrózka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enterocyty

  Należą do najliczniej reprezentowanych komórek nabłonka jelitowego. Odpowiedzialne są za produkcję enzymów, które uczestniczą w końcowym etapie trawienia oraz we wchłanianiu produktów powstałych w wyniku tego procesu. Z tego względu zwane są także komórkami resorpcyjnymi lub absorpcyjnymi. Są to...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 734

  praca w formacie txt

Do góry