Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zrazik wątrobowy

  Zwany jest także zrazikiem anatomicznym i stanowi podstawową jednostkę budowy wątroby. Na przekrojach mikroskopowych posiada najczęściej kształt sześciokątny. W wątrobie człowieka poszczególne zraziki przylegają podstawami do siebie, a tkanka łączna ogranicza się jedynie do miejsc, w których...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki wątroby

  Hepatocyty stanowią około 90% masy wątroby i są dużymi wielościennymi komórkami o kwasochłonnej cytoplazmie zawierającej jedno lub dwa jądra (25% komórek) zlokalizowane w centralnej części komórki. Cytoplazma hepatocytów zawiera liczne mitochondria, lizosomy, peroksysomy, posiada rozbudowaną siateczkę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /2 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ dokrewny żołądkowo - jelitowy

  W obrębie nabłonka pokrywającego cewę pokarmową, a także w nabłonku gruczołowym występują rozproszone pojedynczo lub w niewielkich grupach komórki endokrynowe należące do układu komórek APUD (amine precursors uptake, decarboxylation). Komórki posiadają kształt wąskiej piramidy, która szeroką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /2 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrębności budowy histologicznej poszczególnych odcinków jelita cienkiego

  Każdy odcinek jelita cienkiego posiada swoiste charakterystyczne cechy budowy histologicznej.

  Dwunastnica – posiada wysokie fałdy okrężne pojawiające się w jej części zstępującej.

  Kosmki pokrywające fałdy są liczne, krótkie i szerokie, często rozgałęziają się i przyjmują kształt liścia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /2 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki Kępkowe

  Należą do nielicznie reprezentowanych komórek nabłonka jelitowego, aczkolwiek wystepują w wielu odcinkach przewodu pokarmowego. Kształt komórek jest walcowaty z charakterystyczną kępką długich i szerokich mikrokosmków wytwarzanych przez części szczytowe cytoplazmy za pośrednictwem których komunikują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito grube

  Jest odcinkiem przewodu pokarmowego o długości ok. 1m, w którym zachodzą procesy związane z końcową obróbką mas pokarmowych. Do okrężnicy przechodzi z jelita krętego ok. 1,5 litra płynnej papki pokarmowej na dobę. Główną funkcją jelita grubego jest resorpcja wody, jonów sodu, licznych soli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /2 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki endokrynowe

  Stanowią grupę komórek rozproszonego systemu enteroendokrynowego. W jelicie cienkim lokalizują się zarówno w obrębie krypt, gruczołów Brunnera jak i w nabłonku kosmków. Wpływają na funkcje wydzielnicze gruczołów egzokrynowych oraz motorykę i ukrwienie poszczególnych odcinków cewy pokarmowej. Do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrostek robaczkowy

  Jest uchyłkiem jelita ślepego o długości około 8-9 cm i wykazuje podobną budowę warstwową do pozostałych odcinków jelita grubego. Porównując budowę obydwu tych odcinków dają się jednak zauważyć różnice w postaci mniejszej ilości krypt, znacznie niższych fałdów oraz w strukturze mięśniówki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka właściwa błony śluzowej

  Zbudowana jest z tkanki łącznej siateczkowatej, w skład której wchodzi macierz proteoglikanowa w której zawarte są fibroblasty, włókna kolagenowe, srebrochłonne, liczne naczynia krwionośne, chłonne a także włókna nerwowe i komórki mięśniowe gładkie. Z uwagi na kontakt błony śluzowej z licznymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbytnica

  Odbytnica stanowi końcowy odcinek jelita grubego i składa się z dwóch części: górnej – odbytnicy właściwej o długości około 15 cm i dolnej – kanału odbytu, liczącego około 3 cm. Pokryta jest błoną śluzową, która aż do połowy kanału odbytu wyścielona jest nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 796

  praca w formacie txt

Do góry