Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Główny układ zgodności tkankowej

  Główny układ antygenów zgodności tkankowej (major histocompatibility complex, MHC, HLA) składa się z różniących się osobniczo glikoprotein stanowiących składnik błon komórkowych. W skład tego układu wchodzą cząstki MHC klasy I, występujące na powierzchni wszystkich komórek jądrzastych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grasica

  Narząd ten jest zlokalizowana w górnym, przednim śródpiersiu. W przeciwieństwie do innych narządów limfatycznych, które powstają z mezodermy, grasica rozwija się zarówno z mezodermy jak i endodermy. Z tej drugiej wytwarza się nabłonek endodermalny stanowiący zrąb narządu. Grasica jest otoczona torebką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /4 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariera krew - grasica

  W przeciwieństwie do obwodowych narządów limfatycznych grasica nie ułatwia, a wręcz utrudnia kontakt limfocytów z antygenami, które dostały się do krwi lub limfy.

  Naczynia krwionośne wnikają do grasicy od strony torebki wzdłuż przegród łącznotkankowych. Kora zrazików zawiera wyłącznie naczynia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormony grasicy

  Z grasicy wyizolowano kilkanaście różnych czynników określanych wspólnym mianem hormonów grasicy. Należą do nich między innymi: tymozyna, tymopoetyna, tymulina, tymopentyna, tymostymulina czy grasiczy czynnik humoralny. Wszystkie one są wytwarzane przez komórki nabłonkowe i indukują różnicowanie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy komórkowe ściany naczynia

  Komórki śródbłonka. Komórki te o mezenchymalnym pochodzeniu stanowią wewnętrzną warstwę naczyń krwionośnych i limfatycznych. Komórki te ściśle do siebie przylegając, spoczywają na błonie podstawnej. W większości naczyń komórki śródbłonka mają charakterystyczny spłaszczony kształt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpik kostny

  Szpik kostny (bone marrow)§4, jest drugim obok grasicy centralnym narządem limfatycznym. Występuje w jamach szpikowych kości długich, kościach płaskich czaszki i miednicy. Szpik ze względu na budowę histologiczną dzielimy na:

  szpik kostny czerwony, stanowiący miejsce wytwarzania komórek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytwarzanie naczyń krwionośnych

  Tworzenie naczyń krwionośnych odbywa się w każdym okresie życia człowieka. W przypadku tworzenia naczyń w okresie płodowym proces ten nosi nazwę waskulogenezy, natomiast angiogenezą nazywamy tworzenie naczyń po zakończeniu fazy waskulogenezy.

  Angiogeneza zwana także angioneogenezą obserwowana jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzeł limfatyczny

  Węzły chłonne są obwodowym narządem limfatycznym, leżącym na przebiegu naczyń limfatycznych. Zwykle przyjmują kształt nerkowaty i mierzą od kilku do 20mm. Naczynia chłonne doprowadzające limfę do węzła wchodzą do niego w części wypukłej natomiast wychodzą w części wklęsłej.

  W węźle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /3 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy limfocytów

  Pod względem typu receptora antygenowego (T cell receptors, TCR) limfocyty można podzielić na:

  TCR-2+ (90% limfocytów T krążących we krwi)

  TCR-1+, stanowiących pozostałą ilość limfocytów T

  Pod względem czynnościowym limfocyty T możemy podzielić na:

  Limfocyty T pomocnicze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury sensoryczne układu krążenia

  W skład tych struktur, które są wyspecjalizowanymi skupiskami komórek odbierających bodźce zarówno chemiczne jak i mechaniczne wchodzą komórki kłębkowe i ściśle do nich przylegające zmodyfikowane komórki nerwowe Schwanna (lemocyty).

  Oba typy komórek występują w kłębkach szyjnym, aortalnym, płucnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /761

  praca w formacie txt

Do góry