Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tkanka kostna drobnowłóknista

  Tkanka drobnowłóknista, czyli blaszkowata zbudowana jest z blaszek kostnych. Blaszki kostne buduje substancja międzykomórkowa. W każdej blaszce występują pojedyncze drobne włókna kolagenowe (stąd nazwa kość drobnowłóknista).Włókna leżą równolegle do siebie i nie tworzą pęczków. Pomiędzy blaszkami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość gąbczasta

  Kość gąbczasta występuje w nasadach kości długich oraz wewnątrz kości płaskich. Zbudowana jest z beleczek kostnych utworzonych przez blaszki kostne ułożone równolegle. Beleczki kostne ułożone są w różnych kierunkach, a łącząc się ze sobą wytwarzają układ gąbczasty. Pomiędzy beleczkami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość zbita

  Kość zbita buduje trzony kości długich oraz zewnętrzne warstwy kości płaskiej. Zbudowana jest z blaszek kostnych.  

  Wyróżnia się następujące rodzaje blaszek:

  blaszki systemowe – blaszki budujące osteon

  blaszki międzysystemowe – występują pomiędzy osteonami, powstają dzięki stale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okostna

  Okostna pokrywa zewnętrzną powierzchnię kości z wyjątkiem powierzchni stawowych. zbudowana jest z tkanki łącznej włóknistej zwartej. Okostna połączona jest z kością za pomocą licznych, odchodzących od niej włókien kolagenowych. Okostna jest bogata w naczynia krwionośne i nerwy. Dzięki dużej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancja międzykomórkowa kości

  W skład substancji międzykomórkowej kości wchodzi:

  osseomukoid zbudowany z włókien kolagenowych i substancji podstawowej

  substancja nieorganiczna (minerał kości).

  Włókna kolagenowe kości zbudowane są z kolagenu typu I syntetyzowanego w osteoblastach. Stanowi on około 90% wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śródkostna

  Śródkostna pokrywa kości od strony jamy szpikowej. Składa się z warstwy komórek osteogennych.

  Brak na powierzchni kości okostnej lub śródkostnej powoduje gromadzenie się osteoklastów i niszczenie kości.  

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy tkanki kostnej

  W zależności od ułożenia włókien wyróżnia się następujące typy tkanki kostnej:

  grubowłóknistą, czyli splotowatą

  drobnowłóknistą, czyli blaszkowatą.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTNIENIE (powstawanie kości)

  Wyróżnia się dwa typy kostnienia:

  kostnienie na podłożu mezenchymatycznym (łącznotkankowym, błoniastym)

  kostnienie na podłożu chrzęstnym.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka kostna grubowłóknista

  Tkanka kostna grubowłóknista, czyli splotowata występuje w okresie rozwoju kości w kościach młodych tzn. w życiu płodowym i na początku życia pozapłodowego. Jest nazywana także kością płodową, ponieważ przez jej stadium przechodzą wszystkie kości organizmu człowieka. Potem kość splotowata w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osteoblasty

  Osteoblasty, czyli komórki kościotwórcze biorą udział w syntezie składników organicznych substancji międzykomórkowej kości. Syntetyzują kolagen typu I, glikozaminoglikany i proteoglikany. Uczestniczą także w procesie mineralizacji tkanki kostnej.

  W stanie nieaktywnym osteoblasty przyjmują postać komórek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 341

  praca w formacie txt

Do góry