Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mięśnie płatowate

  Obracają głowę do tyłu w stronę działających grup mięśniowych. Obustronnie prostują kręgosłup szyjny. Unerwione przez gałęzie grzbietowe nerwów rdzeniowych C1-C6.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość krzyżowa

  Ma kształt trójkąta podstawą skierowanego ku górze, a wierzchołkiem ku dołowi i do przodu. Od tyłu widoczne jest trójkątne wejście do kanału krzyżowego będącego przedłużeniem kanału kręgowego. Z boku znajdują się wyrostki stawowe górne z powierzchnią stawową ustawioną czołowo. Do przodu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głębokie mięśnie grzbietu. Mięśnie długie grzbietu

  Stanowią właściwą masę prostownika grzbietu. Przebiegając ku górze, dzieli się na trzy pasma: boczne, utworzone przez m. biodrowo-żebrowy; pośrednie, które stanowi m. najdłuższy; Przyśrodkowe, utworzone przez m. kolcowy.

             1. M. biodrowo-żebrowy dzieli się na:

  M. biodrowo-żebrowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość guziczna

  Inaczej zwana ogonową, składa się z 3-5 szczątkowych trzonów kręgów. Jedynie pierwszy ma skierowane w górę różki guziczne łączące się z odpowiednimi różkami kości krzyżowej. Kość guziczna skierowana jest do przodu, często odchyla się od linii środkowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głębokie mięśnie grzbietu. Grupa poprzeczno - kolcowe

  M. półkolcowy dzieli się na:

  - M. półkolcowy klatki piersiowej rozciągający się od wyrostków poprzecznych Th6-Th10 do wyrostków koczystych C6-Th6.

  - M. półkolcowy szyi przebiegający od wyrostków poprzecznych Th1-Th5-6 do wyrostków kolczystych C2-C5

  - M. półkolcowy głowy rozpoczynający się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchowne mięśnie grzbietu. Grupa kolcowo - ramienna

  M. czworoboczny – rozpoczyna się na guzowatości potylicznej zewnętrznej i kresie karkowej górnej, więzadle karkowym i wyrostkach koczystych kręgów C7-Th12, kończy na końcu barkowym obojczyka. Prostuje kręgosłup szyjny, przyciąga łopatki do kręgosłupa i obraca je tak, że kąt górny zbliża...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał kręgowy

  Powstaje jako suma otworów kręgowych i kanału krzyżowego. U góry przez otwór wielki łączy się z jamą czaszki, u dołu otwiera się rozworem krzyżowym. Jego przebieg odpowiada krzywiznom kręgosłupa. W odcinku szyjnym kanał kręgowy jest najszerszy, w przekroju poziomym ma kształt trójkątny. W odcinku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy różniące krążenie płodowe i ostateczne

  Mieszanie się krwi tętniczej i żylnej

  Występowanie otworu owalnego

  Obecność przewodu tętniczego między aortą a pniem płucnym

  Występowanie przewodu żylnego między żyłą pępkową i żyłą główną dolną

  Zredukowanie krążenia płucnego

  W życiu płodowym krew...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /2 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ nerwowy

  Wspólnie z układem dokrewnym utrzymuje stabilność organizmu wobec zmieniającego się środowiska. Pod względem czynnościowym możemy podzielić układ nerwowy na:

  Część dośrodkową, aferentną, zwaną także czuciową. Odbiera ona różnego rodzaju bodźce ze środowiska i zamienia je na impulsy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona mięśniowa

  W większości przewodu pokarmowego składa się z wewnętrznej warstwy okrężnej i zewnętrznej podłużnej. W żołądku występuje warstwa skośna leżąca najgłębiej.

  W górnej części przełyku błona mięśniowa utworzona jest przez mięśnie poprzecznie prążkowane, w części środkowej tego narządu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /923

  praca w formacie txt

Do góry