Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ośrodek rzęskowo rdzeniowy

  Kontroluje mięśnie gładkie znajdujące się w oczodole, tzn. mięsień rozwieracz źrenicy, mięsień oczodołowy, mięsień tarczkowy. Włókna przedzwojowe z tego ośrodka wstępują do pnia współczulnego w odcinku szyjnym na wysokości zwoju gwiaździstego, u góry tworzą synapsy w zwoju szyjnym górnym. Stąd...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa szczegółowa czaszki. Kości mózgoczaszki

  Kość potyliczna składa sięz czterech części: nieparzystej części podstawnej, nieparzystej łuski potylicznej oraz parzystych części bocznych, otaczających otwór wielki. Łączy on jamę czaszki z kanałem kręgowym, w którym przebiega rdzeń przedłużony, a także przednie i tylne tętnice...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głębokie mięśnie grzbietu. Mięśnie krótkie grzbietu

  Mm. międzykolcowe są najsilniejsze w odcinku szyjnym, gdzie łączą rozdwojone końce wyrostków kolczystych. Biorą udział w prostowaniu kręgosłupa.

  Mm. międzypoprzeczne także najsilniejsze w odcinku szyjnym, gdzie łączą guzki wyrostków poprzecznych. Dlatego wyróżnia się w tym odcinku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchowne mięśnie grzbietu. Grupa kolcowo - żebrowe

  M. zębaty tylny górny – rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych C6-Th2, a kończy na powierzchni zewnętrznej żebra 2-5. Jest pomocniczym mięśniem wdechowym, unerwionym przez nerwy międzyżebrowe I-IV.

  M. zębaty tylny dolny – rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych Th11-L2-3 rozcięgnem, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń kręgowy

  Jest strukturą walcowatą, spłąszczoną w osi strzłkowej, o długości około 50 cm i grubości w zależności od poziomu 10-20 mm. Na jego przebiegu występuje zgrubienie szyjne i lędźwiowo-krzyżowe, związane z ośrodami zaopatrującymi odpowiednio kończyny górne i dolne.

  Zgrubienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgosłup

  Zbudowany jest z kręgów połączonych stawami i połączeniami nieruchomymi lub ścisłymi. Kręgi stanowiące samodzielne kości nazywane są kręgami prawdziwymi. Tworzą one trzy odcinki kręgosłupa: szyjny (7), piersiowy (12), lędźwiowy (5).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głębokie mięśnie grzbietu

  Leżą po obu stronach kręgosłupa między wyrostkami kocystymi kręgów i kątami żeber. Stanowią właściwą mięśniówkę grzbietu i unerwione są przez gałęzie tylne nerwów rdzeniowych. Całość nazywana jest mięśniem prostownikiem grzbietu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa kręgu

  Kręg zbudowany jest z części przedniej, stanowiącej trzon i części tylnej – łuku kręgu. Otaczają one otwór kręgowy. Suma otworów tworzy kanał kręgowy. Na powierzchni przedniej i bocznej trzonu widoczne są liczne otwory odżywcze dla naczyń tętniczych zaopatrujących trzon. Na powierzchni tylnej otwór...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głębokie mięśnie grzbietu. Grupa kolcowo - poprzeczne

  M. płatowaty głowy – rozciąga się od więzadła karkowego na wysokości C3-C7 i od wyrostków koczystyc Th1-Th2 do wyrostka sutkowa tego kości skroniowej.

  M. płatowaty szyi rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych Th3-Th5, a kończy na guzkach tylnych wyrostków poprzecznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręg obrotowy (axis)

  Ma trzon wybitnie przedłużony ku górze. Z górnej powierzchni trzonu powstaje ząb z dwiema powierzchniami stawowymi – przednią i tylną.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt

Do góry