Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie sklepienia czaszki

  Mięsień naczaszny, składa się z mięśnia potyliczno-czołowego i skroniowo-ciemieniowego, połączonych płaskim rozcięgnem tworzącym czepiec ścięgnisty. Brzusiec mięśnia potyliczno-czołowego rozpoczyna się na bocznych częściach kresy karkowej najwyższej i kończy się we włóknach czepca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie szyi. Powierzchowne mięśnie szyi

  mięsień szeroki szyi przyczepia się początkowo do tkanki podskórnej w okolicy obojczykowej na poziomie 2-3 żebra, biegnie do powięzi przyusznico-żwaczowej, przyczepiając się do dolnego brzegu żuchwy, wplata sięw mięsień czworoboczny wargi dolnej i mięsień okrężny ust. Unerwiony przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie szpary powiek

  Mięsień okrężny oka składa się części oczodołowej, części powiekowej oraz części łzowej. Część włókien części oczodołowej tworzy mięsień obniżacz brwi. Część oczodołowa zaciska powieki. Mięsień obniżacz brwi pociąga brwi ku dołowi. Część łzowa rozwiera woreczek łzowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły szyi – powierzchowne

  Żyła szyjna zewnętrzna – rozpoczyna się za małzowiną uszną, poniżej ślinianki przyusznej i powstaje z połączenia dwóch korzeni: przedniego i tylnego.

  Zyła szyjna przednia – rozpoczyna się w okolicy podbródkowej i początkowo przebiega na blaszce powierzchownej powięzi szyjnej, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice topograficzne głowy i szyi

  W obrębie szyi można wyróżnć szyję właściwą oraz kark. Okolica szyi właściwej jest ograniczona od góry dolnym brzegiem żuchwy, od dołu górnym brzegiem obojczyka i wcięciem szyjnym mostka. Granicą karku od przodu jest linia przebiegająca wzdłuż przedniego brzegu męśnia czworobocznego, od dołu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unerwienie głowy i szyi

  Skóra twarzy unerwiona jest przez nerwy skórne odchodzące od gałęzi nerwu trójdzielnego: nerwu ocznego, nerwu szczękowego i nerwu żuchwowego. Skórę głowy unerwiają gałęzie skórne splotu szyjnego: nerw uszny wielki, nerw poprzeczny szyi, nerw nadobojczykowy, nerw potyliczny mniejszy, a także gałęzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły głowy

  Biorą początek w sieci żylnej sklepienia czaszki, z której obustronnie biegną cztery pnie żylne: żyła twarzowa, żyła skroniowa powierzchowna, żyła uszna tylna i żyła potyliczna. Żyła twarzowa odprowadza krew do żyły szyjnej wewnętrznej, żyła uszna tylna zaś oraz żyła potyliczna prowadzą krew...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unaczynienie rdzenia kręgowego

  Zaopatrywany jest przez wiele naczyń, ze względu na swoją długość. Od góry z krótkich gałęzi obu tętnic kręgowych na przedniej powierzchni rdzenia przedłużonego powstaje tętnica rdzeniowa przednia. Układa się ona w szczelinie przyśrodkowej przedniej. Na tylną powierzchnię rdzenia wstępują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa szczegółowa czaszki. Kości twarzoczaszki

  Małżowina nosowa dolna jest kością parzystą leżącą w dolnej części ściany bocznej jamy nosowej. Posiada trzy wyrostki: szczękowy, łzowy i sitowy, które łączą się z odpowiadającymi im kośćmi.

  Kość nosowa jest kością parzystą tworzącą nasadę i górną część grzbietu nosa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /2 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czaszka. Ogólna budowa

  Stanowi ona szkielet głowy oraz osłonę mózgowia, narządów zmysłów oraz górnych części układu oddechowego i pokarmowego wraz zębami stanowiącymi część narządu żucia. W czaszce można wyróżnić część mózgową oraz część twarzową lub trzewną. Część mózgową tworzą: kość czołowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt

Do góry