Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Splot szyjny

  Tworzą gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych w odcinku od C1 do C4. Gałęzie skórne wychodzą spod tylnego brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Są to:

  Nerw potyliczny mniejszy, który po wyjściu spod mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego wstępuje wzdłuż tylnego brzegu mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie szyi. Środkowe mięśnie szyi. Mięśnie nadgnykowe

  mięsień dwubrzuścowy początkowo przyczepia się do wcięcia sutkowego kości skroniowej (brzusiec tylny), a końcowo do dołu dwubrzuścowego żuchwy (brzusiec przedni). Brzusiec tylny unerwia gałąź nerwu twarzowego, brzusiec przedni nerw żuchwowo-gnykowy. Przy ustalonej kości gnykowej opuszcza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie szpary ust

  Mięsień obniżający wargę dolną biegnie od brzegu dolnego żuchwy do skóry wargi dolnej i kurcząc się obniża, uwypukla i pogrubia wargę dolną.

  Mięsień bródkowy przebiega w płaszczyźnie strzałkowej od żuchwy do skóry bródki. Uwypukla bródkę.

  Mięsień obniżacz kąta ust ma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie nozdrzy

  Mięsień nosowy biegnie od łęków zębodołowych górnych kłai bocznego siekacza, tworzy część poprzeczną rozchodzącą się wachlarzowato na grzbiet nosa, powoduję zwężenie nozdrzy. Część skrzydłowa biegnie do tylnego bocznego brzegu skrzydła nosa i rozwiera nozdrza

  Mięsień obniżacz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły szyi – głębokie

  Żyła szyjna ramienno-głowowa składa się z:

  - żyły kręgowej, która odpowiada części szyjnej tętnicy kręgowej. Rozpoczynma się spoltem żylnym podpotylicznym leżącym w trójkącie podpotylicznym i zazwyczaj podwójnie towarzyszy tętnicy kręgowej aż do szóstego kręgu szyjnego, poniżej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie małżowiny usznej

  Są to mięśnie szczątkowe. Tworzą one dwie grupy – pierwsza rozpoczyna się i kończy na chrząstce małżowiny usznej, druga zaś tylko jednym końcem przyczepia się do małżowiny usznej, drugim natomiast kończy się w sąsiednich podwięziach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice głowy i szyi

  Tętnica szyjna wspólna jest największą tętnicą szyi. Nie oddaje gałęzi bocznych. Prawa tętnica szyjna wspólna rozpoczyna się w miejscu rozdwojenia pnia ramienno-głowowego z tyłu od stawu mostkowo-obojczykowego prawego. W jej przebiegu wyróżnia się tylko część szyjną. Lewa tętnica szyjna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /7 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie głowy

  powięź policzkowo-gardłowa pokrywa od zewnątrz mięsień policzkowy, ku tyłowi tworzy szew skrzydłowo-uchwowy i przechodzi na zewnętrzną powierzchnię mięśni gardła

  powięź skroniowa pokrywa mięsień skroniowy i jest rozpięta między łukiem jarzmowym a kresą skroniową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia i węzły chłonne głowy i szyi

  Węzły chłonne głowy

  Węzły chłonne potyliczne położone na poziomie kresy karkowej górnej

  Węzły chłonne zamałżowinowe leżące ku tyłowi od małżowiny usznej

  Węzły chłonne przyusznicze układające się w dwóch warstwach (powierzchowne i głębokie)

  Węzły chłonne policzkowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie głowy. Mięśnie żucia

  Tworzą wspólną grupę czynnościową, wpływając na ruchy żuchwy, są też wspólną grupą rozwojową, ponieważ pochodzą z mięśniówki I łuku gardłowego unerwionego przez trzecią gałąź nerwu trójdzielnego – nerw żuchwowy

  mięsień skroniowy rozpoczyna się na kresie skroniowej dolnej, na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 834

  praca w formacie txt

Do góry