Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kresomózgowie

  Czyli półkóle mózgu. W każdej półkuli mózgu można wyodrębnić trzy powierzchnie: górno-boczną, przyśrodkową oraz dolną i trzy bieguny: czołowy, skroniowy oraz potyliczny, znajdujące się odpowiednio w przednim, środkowym i tylnym dole czaszki. Obie półkule mózgu są oddzielone szczeliną podłużną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /4 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania tworu siatkowego

  Aktywacja ośrodkowego układu nerwowego, a zwłaszcza kory, z utrzymaniem jej w stanie czuwani

  Wpływ na funkcje rucowe i postawę ciała za pośrednictwem dróg siatkowo-rdzeniowych

  Kontrolę czynności wegetatywnych

  Modulację odbioru bodźców bólowych przez wpływ na rogi tylne rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń przedłużony. Budowa wewnętrzna

  Na przekroju poprzecznym można wyróżnić część brzuszną zawierającą głównie drogi rozpoczynające sięw korze mózgu i część grzbietową, czyli nakrywkę, w której znajduje się twór siatkowaty oraz skupiska istoty szarej tworzącej jądra. W obrębie oliwki rdzenia przedłużonego znajduje się jądro...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzgórzomózgowie: Wzgórze

  Jest największą częścią międzymózgowia i jednocześnie największym podkorowym ośrodkiem przesyłającym informacje czuciowe do kory mózgu. Kontroluje przepływ informacji związanych z ruchami dowolnymi oraz emocjami. Jest owalną strukturą przykrytą przez półkulę mózgu. Prawe wzgórze od lewego oddziela...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Most. Budowa zewnętrzna

  Znajduje się między rdzeniem przedłużonym a śródmózgowiem do przodu od móżdżku. W obrębie mostu rozróżnia się dwie zasadnicze części – brzuszną i grzbietową. Część brzuszna, położona z przodu, Est odpowiednikiem piramid rdzenia przedłużonego.

  Część grzbietowa tworzy dno komory czwartej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzgórzomózgowie: Nadwzgórze

  W jego skład wchodzą trójkąt uzdeczki, w którym znajduje się należące do układu limbicznego jądra uzdeczki, spoidło uzdeczek, szyszynka, spoidło tylne. Do uzdeczki dochodzi prążek rdzenny, stanowiący granicę między powierzchnią górną wzgórza a powierzchnią przyśrodkową. Poprzez prążek rdzenny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Most. Budowa wewnętrzna

  Część brzuszna mostu zawiera liczne włókna nerwowe zorganizowane w pęczki włókien podłużnych, włókna poprzeczne i nieregularnie rozmieszczone komórki nerwowe – jądra mostu. Pęczki włókien podłużnych utworzone są przez zstępujące drogi nerwowe wchodzące głównie w skład dróg korowo-rdzeniowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /3 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoki opony twardej. Grupa dolna

  Zatoka klinowo-ciemieniowa biegnie wzdłuż wolnego brzegu skrzydła mniejszego kości klinowej i uchodzi do zatoki jamistej

  Zatoka jamista znajduje się po obu stronach siodła tureckiego

  Zatoka skalista górna zlokalizowana jest w przyczepie namiotu móżdżku do części skalistej kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opona twarda

  Położona jest najbardziej zewnętrznie; przylega do wewnętrznej powierzchni czaszki i składa się z dwóch blaszek.

  Blaszka wewnętrzna jest silną błoną włóknistą, w otworze wielkim przedłuża sięw oponę twardą rdzenia kręgowego.W miejscach bruzd mózgowia blaszka wewnętrzna podwaja się tworząc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unaczynienie opony twardej

  Jest oddzielone od unaczynienia mózgowia. Tętnicom towarzyszą żyły opony twardej. Nerwy opony twardej pochodzą głównie od nerwu trójdzielnego. Dół czaszki przedni i przednią część dołu środkowego unerwia gałąx oponowa nerwu szczękowego. Większą część dołu środkowego unerwia gałąź oponowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt

Do góry