Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Struktury podkorowe. Ciało migdałowate

  Jest korowo-podkorową strukturą, położoną w przednio-przyśrodkowej części płata skroniowego. Odgrywa ważną rolę w procesach emocjonalnych i ich ekspresji oraz kontrolowaniu czynności narządów wewnętrznych i odbieraniu bodźców węchowych. Przylega do części przedniej rogu dolnego komory bocznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kora czuciowa

  Pierwszorzędowa kora czuciowa zajmuje zakręt zarodkowy i tylną część płacika okołośrodkowego. Drugorzędowa kora czuciowa znajduje się w dolnej części zakrętu zarodkowego, ku tyłowi od kory pierwszorzędowej. Trzeciorzędowa kora czuciowa położona jest w płaciku ciemieniowym górnym.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podwzgórze

  Tworzy część ściany bocznej oraz dno komory trzeciej. Na powierzchni podstawnej można wyodrębnić widoczne w kierunku od przodu ku tyłowi skrzyżowanie wzrokowe, guz popielaty wraz z lejkiem oraz ciała suteczkowate. W podwzgórzu wyróżnia się trzy zasadnicze części: suteczkowatą, guzową i wzrokową. Do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śródmózgowie. Budowa zewnętrzna

  Śródmózgowie łączące tyłomózgowie z przodomózgowiem, zbudowane jest z części brzusznej – konarów mózgu, oraz części grzbietowej – pokrywy śródmózgowia. Parzysta część brzuszna konaru mózgu zawiera odnogi mzgu uwypuklające się silnie ku przodowi. W części grzbietowej śródmózgowia znajdują się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje podwzgórza

  Kontrola nad czynnością układu dokrewnego

  Neurosekrecyjna

  Regulacja czynności układu autonomicznego

  Regulacja temperatury ciała

  Regulacja pobierania wody i pokarmu

  Kontrola zachowabua seksualnego

  Nadzorowanie rytmu biologicznego

  Współudział wraz z układem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śródmózgowie. Budowa wewnętrzna

  Na przekroju poprzecznym śródmózgowia od przodu ku tyłowi znajduje się część brzuszna konarów mózgu zwanych jego odnogą, część grzbietowa konarów, czyli ich nakrywka i pokrywka śródmózgowia. Część brzuszna zawiera włókna korowo-rdzeniowe i korowo-mostowe; bezpośrednio za nimi położona jest istota...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mózgowie. Budowa piętrowa

  Mózgowie jest częścią ośrodkowego układu nerwowego położoną wewnątrz jamy czaszki. U człowieka mózgowie składa się z pięciu części: przodomózgowie, które obejmuje kresomózgowie oraz międzymózgowie; śródmózgowia oraz tyłomózgowia w którym rozróżnia się rdzeniomózgowie zawierające rdzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niskowzgórze

  Znajduje się w międzymózgowiu ku dołowi i w bok od wzgórza.Włókna torebki wewnętrznej przechodzące w odnogę mózgu oddzielają niskowzgórze od gałki bladej. Do głównych struktur niskowzgórza zalicza się jądro niskowzgórzowe oraz tzw. warstwę niepewną, która jest przyśrodkowym przedłużeniem jądra...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twór siatkowaty pnia mózgu

  Zajmuje znaczną część pnia mózgu. Składa się z luźno ułożonych grup komórkowych i gęstej sieci włókien nerwowych. W jego obrębie znajdują się jądra nerwów czaszkowych i włókna długich dróg czuciowych. Można podzielić go na części układające się wzdłuż osi długiej pnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń przedłużony. Budowa zewnętrzna

  Górna część rdzenia kręgowego po przejściu przez otwór wielki przechodzi w rdzeń przedłużony położony na części podstawnej kości potylicznej. Od tyłu jest w znacznym stopniu przkryty przez półkule móżdżku. W dolnej części rdzenia przedłużonego znajduje się kanał środkowy będący...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 488

  praca w formacie txt

Do góry