Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Istota biała półkul mózgu

  Największym skupiskiem istoty białej w obrębie półkul mózgowych jest ośrodek półowalny utworzony przez włókna nerwowe biegnące w różnych kierunkach powyżej ciała modzelowatego. Niżej włókna nerwowe są skupione w trzech torebkach: wewnętrznej, zewnętrznej i ostatniej. W zależności od przebiegu i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kora wzrokowa

  Pierwszorzędowa kora wzrokowa znajduje się na pryśrodkowej powierzchni płata potylicznego i pokrywa ścianę górną i dolną bruzdy ostrygowej. Jej cechą charakterystyczną jest obecność prążka istoty białej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi rzutowe

  Łączą korę mózgu z innymi ośrodkami układu nerwowego. Największym skupiskiem tych włókien jest torebka wewnętrzna, w której wyróżnia się odnogę przednią, odnogę tylną, kolano oraz część zasoczewkową i podsoczewkową.

  W obrębie torebki wewnętrznej najbardziej z przodu w jej kolanie biegną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dominacja półkul

  W większej części populacji europejskiej istnieje dominacja półkuli lewej. Odpowiada ona za procesy związane z mową, rozumieniem mowy oraz obliczeniami matematycznymi. W obrębie płacika ciemieniowego górnego półkuli dominującej znajdują się ośrodki odpowiedzialne za właściwą dyskryminację bodźców...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi spoidłowe

  Tworzą je trzy spoidła:

  Spoidło przednie łączące ze sobą węchomózgowie oraz środkowe i dolne zakręty płatów skroniowych

  Ciało modzelowate składające się z części przyśrodkowej, gdzie wyróżnia się dziób, pień i położony tylnie płat oraz z promienistości ciała modzelowatego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filogenetycznie starsza kora mózgowa

  Ma odmienną budowę; rozróżnia się w niej: korę dawną oraz korę starą. Granicę między korą nową a dawną i starą stanowi bruzda węchowa. Kora dawna związana z układem węchowym ma prostę budowę trójwarstwową. Kora stara jest podstawowym składnikiem układu limbicznego. Topograficznie znajduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kora mózgu

  W korze rozróżnia się korę nową, o budowie sześciowarstwowej, obejmuje ona ponad 90% powierzchni półkuli mózgu, oraz korę filogenetycznie starszą, o odmiennej budowie, która jest głównym elementem układu limbicznego i węchowego. Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest układ warstwowy. W korze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi kojarzeniowe

  Łączą różne pola kory mózgu w obrębie tej samej półkuli. Włókna kojarzeniowe krótkie łączą ośrodki korowe znajdujące się w sąsiednich zakrętach. Włókna kojarzeniowe długie łączą odległe obszary korowe tej samej półkuli. Do głównych pęczków półkuli mózgu należą pęczek haczykowaty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury podkorowe. Ciało prążkowane

  Zawiera dwie rozwojowe całkowicie różne części – prążkowie pochodzące z kresomózgowia i gałkę bladą powstałą z międzymózgowia. Prążkowie składa się z jądra ogoniastego i skorupy. Jądro ogoniaste w swym przebiegu towarzyszy komorze bocznej. Można w nim rozróżnić głowę, trzon oraz ogon. Od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kora ruchowa

  Obejmuje zakręt przedśrodkowy i część przednią płacika okołośrodkowego oraz tylne obrzeże zakrętu czołowego górnego, środkowego i dolnego. Rozróżnia się w niej pierwszorzędową korę ruchową, która leży z tyłu w zakręcie przedśrodkowym. Do przodu znajduje się drugorzędowa kora ruchowa i kora...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt

Do góry