Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nerw bloczkowy (IV)

  Jego aksony krzyżują się na poziomie wzgórków dolnych, wychodzą z mózgu grzbietowo, owijając się woków odnóg mózgu, przekracza (w ścianie) zatokę jamistą i dostaje się do oczodołu szczeliną oczodołową górną. Unerwia mięsień skośny górny.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unaczynienie tętnicze mózgowia

  Mózgowie zaopatrywane jest w krew przez cztery naczynia – dwie tętnice szyjne wewnętrzne oraz dwie tętnice kręgowe. Naczynia te dochodzą odpowiednio od tętnic szyjnych wspólnych – tętnice szyjne wewnętrzne – oraz od tętnic podobojczykowych – tętnice kręgowe. Są pośrednio gałęziami łuku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw trójdzielny (V)

  Jego włókna ukazują się między mostem a konarem środkowym móżdżku, na swej drodze wytwarzają zwój trójdzielny, będący początkiem nerwów: ocznego, szczękowego i żuchwowego. Odpowiada za czucie z obszarów twarzy, zatok, jamy ustnej i nosowej oraz czucie opony twardej mózgu, a także unerwia mięśnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły mózgowia

  Tworzą dwa układy powierzchowny i głęboki. Liczne zespolenia uniemożliwiają rozgraniczenie dorzecza żyły wielkiej mózgu, której basen naczyniowy określa się jako głęboki, od pozostałego obszaru żylnego układającego się powierzchownie.Żyły powierzchowne uchodzą do zatok opony twardej. W ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw odwodzący (VI)

  Jego aksony opuszczają most przy jego dolnym brzegu, biegną wewnątrz zatoki jamistej, wchodzą do oczodołu szczeliną oczodołową górną, unerwia mięsień prosty boczny.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarczyca. Gruczoł tarczowy

  Należy do gruczołów wydzielania wewnętrznego; składa się z dwóch płątów bocznych – prawego i lewego (tzw. węziny). Z górnego brzegu gruczołu w pobliżu płaszczyzny przyśrodkowej odchodzi płat piramidowy kierujący się do chrząstki tarczowatej. Powierzchnia przednia gruczołu tarczowego przylega do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi czuciowe

  Informacje somatosensoryczne z tułowia i kończyn przesyłane są do wzgórza przez dwie drogi wstępujące: sznury tylne rdzenia (drogi czucia epikrytycznego) oraz sznury przednie i boczne (drogi czucia protopatycznego).

  Drogi czucia epikrytycznego. Czucie dotyku, wibracji i czucie ze stawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi piramidowe

  Są to drogi korowo-rdzeniowa i korowo-jądrowa. Droga piramidowa utworzona jest z dwóch neuronów: neuronu ośrodkowego, położonego w korze mózgu oraz obwodowego, którego ciało znajduje się w rogu przednim rdzenia kręgowego lub jądrze ruchowym nerwu czaszkowego. Początkiem dróg jest kora nowa. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /5 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury podkorowe. Przedmurze

  Jest wąskim pasmem istoty szarej położonej poniżej kory wyspowej, od której oddziela je torebka ostatnia. Ma ono liczne połączenia wstępujące i zstępujące niemal ze wszystkimi obszarami kory mózgu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kora słuchowa

  Pierwszorzędowa kora słuchowa zajmuje zakręty poprzeczne znajdujące się na górnej powierzchni zakrętu skroniowego górnego. Kora drugorzędowa znajduje się w zakręcie skroniowym górnym wokół kory pierwszorzędowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt

Do góry