Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Staw głowy żebra

  Powierzchniestawowe tworzą głowa żebra i dołek żebrowy trzonu kręgu. Żebro pierwsze, jedenaste i dwunaste łączy się z jednym trzonem kręgu. Torebka stawowa wzmocniona jest więzadłem promienistym głowy żebra. W stawach od 2 do 10 występują więzadła śródstawowe głowy żebra.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klatka piersiowa

  Ograniczona jest od tyłu kręgosłupem piersiowym, po bokach żebrami, a od przodu mostkiem i żebrami chrzęstnymi. Otwór górny klatki piersiowej wyznaczony jest przez trzon pierwszego kręgu piersiowego, pierwsze żebro i brzeg górny rękojeści mostka.

  Otwór dolny jest ograniczony trzonem dwunastego kręgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw przedsionkowo - ślimakowy (VIII)

  Nerwy: przedsionkowy i ślimakowy łączą się w przewodzie słuchowym wewnętrznym, do pnia mózgowia wkraczają przez kąt móżdżkowo-mostowy; projekcje do jąder przedsionkowych i płatu kłaczkowo-grudkowego móżdżku, jąder ślimakowych. Jego zadanie to czucie równowagi i słuchu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw twarzowy (VII)

  Jego aksony (dążące ku pasmu nerwu trójdzielnego czy jąder pasma samotnego) wychodzą w kącie móżdżkowo-mostowym, wkraczają do przewodu słuchowego wewnętrznego; włókna ruchowe leżą w kanale twarzowym, wychodząc otworem rylcowo-sutkowym i dzieląc się na końcowe gałęzie wewnątrz przyusznicy;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw wzrokowy (II)

  Jego aksony zbiegaja się ku tarczy nerwu wzrokowego, gdzie przechodzą do czaszki drogą kanału wzrokowego. Włókna tworzą skrzyżowanie wzrokowe, potem przechodzi w jednoimienne pasma, kończące się w ciałach kolankowatym bocznym. Odpowiada za przekazywanie i przetwarzanie wrażeń wzrokowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ trójdzielny

  Nerw trójdzielny unerwia czuciowo skórę twarzy, jamę ustną oraz oponę twardą jamy czaszki, a ruchowo mięśnie żucia. Ciała komórek ruchowych nerwu trójdzielnego znajdują się w jądrze ruchowym nerwu trójdzielnego w moście. Ciała komórek czuciowych znajdują się w zwoju trójdzielnym leżącym w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw okoruchowy (III)

  Jego aksony opuszczają śródmózgowie poprzez dół międzykonarowy, biegną w ścianie zatoki jamistej, do oczodołu dostając się szczeliną oczodołową górną. Unerwia mięśnie oka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ komorowy

  Składa się czterech komór połączonych otworami i wodociągiem śródmózgowia. Dwie komory boczne znajdują się w kresomózgowiu. Komora trzecia ograniczona jest przez nieparzystą część kresomózgowia oraz struktury międzymózgowia. Komora czwarta znajduje się wewnątrz tyłomózgowia wtórnego i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy węchowe (I)

  Jego aksony przebijają blaszkę sitową kości sitowej, docierając do opuszki węchowej, jest odpowiedzialny za zmysł węchu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie płynu mózgowo - rdzeniowego

  Płyn mózgowo-rdzeniowy jest wodnistą cieczą, która wypełnia komory mózgowia i znajduje się w przestrzeni podpajęczynówkowej mózgowia oraz kanału kręgowego.

  Łącznie układ komorowy i przestrzeń podpajęczynówkowa zawierają ok. 150 ml płynu mózgowo-rdzeniowego. Dobowa objętość wytwarzanego płynu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt

Do góry